Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Valckenier, Adriaan

Adriaan Valckenier werd op 6 juni 1695 in Amsterdam geboren als zoon van mr. Pieter Ranst Valckenier en Eva Susanna Pellicorne. Adriaans vader was schepen en secretaris van Amsterdam en bewindhebber bij de VOC. Op negentienjarige leeftijd vertrok hij als onderkoopman in 1615 aan boord van de ‘Linschoten’ naar Batavia, waar hij op 21 juni aankwam. Hij doorliep een aantal rangen binnen de hierarchie, zoals koopman, opperkoopman, boekhouder-generaal, raad extra-ordinair, raad-ordinair en directeur-generaal in 1736. Toen gouverneur-generaal Patras in 1737 overleed, werd Valckenier door de raad op 3 mei 1737 tot opvolger gekozen. In 1738 maakte Valckenier ten aanzien van de koffiehandel geen beste beurt. Hij was bang dat overproductie dreigde en daarop adviseerde hij de Raad van Indië de helft van de koffieaanplant te vernietigen. Valckenier zag niet dat de vraag naar koffie in Europa sterk groeide, waardoor twee jaar later al niet meer aan de vraag voldaan kon worden van de bewindhebbers. Toen de heren inzagen dat het een maatregel van Valckenier was, hebben zij de tekorten verhaald op de directeur-generaal en Valckenier. Zij moesten de schade, beraamd op 168.493 gulden uit eigen middelen betalen. Er was constant spanning tussen de vraag uit Europa en het aanbod met als gevolg dat de pakhuizen in Batavia soms overvol raakten. Uiteindelijk werden dwangmaatregelen toegepast door aan de levering van koffie uit Java te koppelen dat de Javaanse boeren ook een bepaalde hoeveelheid peper moesten leveren. Het zorgde voor toenemende problemen die pas onder landvoogd Mossel (van 1756 tot 1761) tot een oplossing zouden komen.

Author - Dick Rozing
Hits - 1073
Synoniemen - Valckenier
Valentijn, François

François Valentijn werd geboren op 17 april 1666 in Dordrecht en overleed op 6 augustus 1727 te Den Haag. Hij was de zoon van Abraham Valentij en Maria van Rijsbergen. Valentijn studeerde vanaf 1682 theologie en filosofie aan de Universiteiten van Leiden en Utrecht en werd al in 1684 aangenomen door de VOC. In 1685 vertrok hij als predikant naar Batavia. Hij woonde tussen 1686 en 1694 op Ambon. In 1695 keerde hij met vrouw en (stief)kinderen terug naar Dordrecht. In 1705 voer hij met negen familieleden opnieuw naar Java, om zijn Bijbelvertaling te bepleiten. Tussen 1707 en 1712 was hij terug op Ambon, maar met de gouverneur van het eiland en de gouverneur-generaal Abraham van Riebeeck kreeg hij ruzie over een politieke kwestie. In 1713 werd hij ontslagen. Valentijn won een proces, en het jaar daarop kon hij Batavia voortijdig verlaten. Op basis van de kennis die hij tijdens de reizen van en naar Indië toe, tijdens zijn verblijf in Indië zelf en nadien terug in Holland heeft opgedaan, heeft hij zijn magnum opus geschreven: Oud en Nieuw Oost-Indiën. Dit werk bestaat uit vijf delen, 5.144 bladzijden en 1.050 illustraties, en geeft een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de VOC tot dan toe. Daarnaast geeft het werk een goed beeld van hoe een Nederlandse zeventiende-eeuwer tegen andere culturen aankeek. Oud en Nieuw Oost Indiën heeft lang gegolden als een standaardwerk op het gebied van de verschillende culturen van het verre Oosten, maar bevat ook allerlei geografische, biologische en botanische beschrijvingen.
Valentijn kwam in 1714 werd terug in Nederland en ging in Dordrecht wonen. In 1726 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij op 6 augustus 1727 stierf. Hij werd in de grote kerk in Dordrecht begraven.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.585.
-           Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 4 (1896-1905), p.493-498.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en L. Knappert, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 5 (Leiden 1921), p.989-990.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Valentijn (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
François Valentijnstraat (1), Valentijnkade (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1067
Synoniemen - Valentijn
Vetter, Jacobus

Jacobus Vetter werd geboren op 2 december 1837 te Den Haag en overleed op 2 december 1907 eveneens in Den Haag. Hij was de zoon van Wilhelmus Bernardus Vetter en Johanna Jacoba van der Klugt. Hij trad in 1853 in dienst bij het Instructiebataljon in Kampen en werd in 1859 benoemd tot 2e luitenant bij het leger in Nederland en in 1860 overgeplaatst bij dat in Oost-Indië. Hij doorliep alle rangen en nam aan tal van krijgsverrichtingen deel: Zuid- en Oost-Borneo, 1861-1863; Westerafdeling van Borneo, 1864-1866 en 1884-1885; Atjeh, 1873-74, 77-79 en 86-88. In november 1891 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Van juni tot december 1894 was hij opperbevelhebber van de expeditie naar Lombok. In maart 1895 is hij op verzoek eervol ontslagen en naar Nederland teruggekeerd, maar in juni werd hij benoemd tot luitenant-generaal en commandant van het leger en chef van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië. In 1896 verbleef hij in Atjeh. In 1897 diende de generaal opnieuw zijn ontslag in en droeg het commando over aan luitenant-generaal Swart.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.591.
-           Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 4 (1896-1905), p.542.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leiden 1912), p.1497-1498.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Generaal Vetterstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1187
Synoniemen - Jacobus Vetter
Vollenhoven, Cornelis van

Cornelis van Vollenhoven werd geboren op 8 mei 1874 te Dordrecht en overleed op 28 april 1933 te Leiden. In 1901 werd Van Vollenhoven benoemd tot hoogleraar in het adatrecht van Nederlands-Indië en in het staats- en administratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao aan de Universiteit Leiden. Van Vollenhoven vervulde beide functies tot aan zijn dood. In de jaren 1916-1917 was hij rector magnificus. Hij is vooral bekend geworden om zijn werken over de adat-rechtsystemen in Nederlands-Indië dat in afleveringen verscheen vanaf 1906 en later in drie delen is gebundeld. Dit werk kwam tot stand vanachter zijn Leidse schrijftafel (hij heeft Indonesië slechts tweemaal kort bezocht, in 1907 en in 1932). Van Vollenhoven signaleerde ook in de jaren 20 een vrijheidstreven van Nederlands-Indië en heeft hierover vele artikelen gepubliceerd. Het leidde tot tweespalt in universitair Nederland, want aan de Universiteit Utrecht werd in 1925 een tegen 'Leiden' gerichte indologische faculteit opgericht. Dit ging gepaard met ernstige aantijgingen over en weer en leidde tot een langdurige conflictsituatie tussen de beide universiteiten. Van Vollenhoven heeft deze aanvallen op zijn integriteit, zijn vaderlandsliefde,niet fundamenteel gepareerd en tot zijn dood heeft hij het verdriet over deze beschuldigingen met zich mee gedragen. In 1978 is aan de Universiteit Leiden het Vollenhoveninstituut opgericht. Hier houdt men zich bezig met recht en beleid in ontwikkelingslanden.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Vollenhoven_(1874-1933) (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Vollenhovenlaan (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 986
Synoniemen - Cornelis van Vollenhoven