Het project Indische buurten bestaat uit drie deelprojecten:

 

Boek

Boek: Indische buurten in Nederland

Onder leiding van initiatiefnemer Dick Rozing en historicus Michael Bremmers werken verschillende auteurs aan een boek over de Nederlandse Indische buurten.

Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van alle Indische buurten en beschrijft de historische context. De definitie, de ontstaansgeschiedenis en de relatie tussen de gemeenten van de Indische buurten en de voormalige koloniën komen aan bod. Deze inleiding wordt geschreven door dr. Remco Raben, Michael Bremmers en Dick Rozing. Ook prof. dr. Herman van der Wusten en dr. Rinus Deurloo, die van 2002 tot 2006 sociaalgeografisch onderzoek deden naar de Indische buurten, werken hieraan mee. Historicus dr. Karwan Fatah-Black zal het voorwoord schrijven.

In het tweede deel van het boek worden alle Indische buurten uitgebreid beschreven. Met behulp van auteurs van plaatselijke historische verenigingen en stad- en streekarchieven, ontstaat er van elke Indische buurt een uniek portret in woord én beeld. Een beschrijving van de buurt, de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis, de reden van straatnaamgeving worden vergezeld van persoonlijke bewonersverhalen, historische foto’s, prentbriefkaarten en kaarten.

In de bijlage zijn alle geografische en persoonsaanduidingen die voorkomen in de straatnamen kort omschreven.

U kunt een bijdrage leveren door uw persoonlijke verhaal over uw Indische straat of buurt met ons te delen. Ga hiervoor naar doe mee om uw bijdrage in te sturen.

Community Art

De community-art gaat over het kenbaar maken van het koloniale deel van de Nederlandse geschiedenis op een persoonlijke en laagdrempelige manier. Het brengt de geschiedenis dichtbij. Door verbindingen te leggen tussen de officiële geschiedenis en persoonlijke geschiedenissen van migranten van vroeger en nu wordt zichtbaar hoe de ‘grote’ koloniale geschiedenis gevuld wordt met ‘kleine’ persoonlijke geschiedenissen.

Zes straatnamen (Java-, Sumatra-, Celebes-, Suriname-, Paramaribo- en Curaçaostraat) vormen het beginpunt van de community-art in Onze Indische buurten. Daar wordt de officiële, geografische geschiedenis van de straatnamen verbonden met de verhalen van twee groepen bewoners in de hedendaagse stad.  Dit zijn de 18 bewoners (6 x 3 = 18) waarvan het familieverhaal wortelt in Oost- en/of West-Indië en de bewoners (18) van de betreffende straten. Ook benaderen we kunstenaars om het programma te volgen en een autonome bijdrage te leveren voor de presentatie van de resultaten van de community- art en het cultuur-educatieve programma in het buurtprogramma.

De familieverhalen worden verzameld via interviews met deelnemers aan de hand van een vragenlijst, een familiefoto en een voorwerp in de woning die dit deel van de geschiedenis voor de bewoner verbeeldt. Zodoende wordt het alledaagse gebruikt om de nabijheid van de verbindingen te verbeelden. De inhoud en wijze van presenteren van de verhalen van de deelnemers wordt in belangrijke mate door hen zelf bepaald in samenspraak met de samenstellers. Tegelijkertijd zullen organisaties en personen uit de buurt activiteiten organiseren waarin de onderwerpen en thema’s van de buurt nader worden uitgewerkt. We denken aan optredens, lezingen, workshops, maaltijden etc.

Ruimte en aandacht geven aan het familieverhaal levert een positieve bijdrage aan de (culturele) participatie in buurten. De waarde daarvan is moeilijk te overschatten omdat het naar binnen (identiteitsontwikkeling) werkt en naar buiten (actief burgerschap).Het vormgeven van de eigen culturele identiteit in relatie tot de omgeving is altijd een belangrijk aspect van participatie. Hierdoor ontstaat een nieuw, gezamenlijk perspectief, waarin de uitwisseling van verhalen en nieuwe, meerstemmige geschiedenissen kunnen plaatsvinden. Met het stellen van artistieke eisen aan de presentatie en de kunstenaars wordt bovendien uitdrukking gegeven aan de waardering en het respect voor de bijdragen van alle deelnemers.

Project Meerstemmige geschiedenissen Oost-Indische buurt Amsterdam

Jayne Slot heeft in 2013 al een zeer succesvol project Meerstemmige geschiedenissen in de Amsterdamse Oost-Indische buurt gedraaid. Vele familiegeschiedenissen zijn opgetekend. Klik op onderstaande link voor meer informatie. Tip: Klik op deze site op Downloads - Meerstemmige geschiedenissen rond het Makassarplein en u ziet een zeer kleurrijk verslag van de persoonlijke verhalen van de bewoners uit de buurt. Meerstemmige geschiedenissen

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/project#sigProId6d42fc3812

Educatiemateriaal

Indische buurten wil ook kinderen en jongeren kennis laten maken met de verhalen achter de Oost- en West-Indische straatnamen.

In Nederland wonen ongeveer 1,3 tot 1,5 miljoen mensen met Oost-Indische roots. Dit zijn eerste, tweede, derde en vierde generatie Indo’s en Indiëgangers. Ook zijn er vele Nederlanders met West-Indische roots, naar schatting zo’n 327.000 Surinaamse en 141.000 Antilliaanse Nederlanders. Samen vertegenwoordigen deze Oost en West-Indische Nederlanders ruim 11% van de Nederlandse bevolking. Vele eerste en tweede generatie Indo’s en Indiëgangers, maar ook eerste generatie Surinamers en Antillianen geven aan dat hun kinderen en kleinkinderen de geschiedenis en geografische betekenis niet kennen, terwijl deze jongste generatie aangeeft dat zij geïnteresseerd is in het land van herkomst van hun ouders en grootouders. Met educatiemateriaal voor zowel primair als voortgezet onderwijs wil Indische buurten jongeren - aan de hand van een Indische buurt in de eigen omgeving - bijdragen aan kennis over de koloniale geschiedenis,.

Het educatiemateriaal wordt een visuele ‘toolkit’, ofwel een handzame ‘leskist’, waarbij de leerkrachten zelfstandig met het materiaal aan de slag kunnen gaan en de ruimte voelen om er een eigen draai aan te geven. In het programma zullen verschillende werkvormen worden aangeboden en worden leerdoelen uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, kunst en cultuur behaald. Het lesmateriaal kan aangeboden worden als projectweek als terugkerend jaarlijks lesprogramma. In een pilot wordt samen met de scholen gezocht naar de beste implementatie van het project. Via deze website houden we u op de hoogte over de ontwikkeling van het educatief materiaal.

Website

Website www.indischebuurten.nl

De website geeft een overzicht van alle Indische buurten in Nederland, een preview van het boek, maar is bovenal een plek waar u uw kennis of persoonlijke verhaal over een Indische buurt kunt delen. U kunt op vele manieren een bijdrage leveren:

  • Teksten, persoonlijke verhalen, gedichten, nieuwe Indische straatnamen of andere wetenswaardigheden over uw Indische buurt kunt u met ons delen.
  • Beeldmateriaal, zoals oude prentbrief- en fotokaarten, of hedendaagse foto’s, of scans van historische kaarten met daarop de Indische buurt. Uiteraard voorzien van bronvermelding kunt u ze ons toesturen.
  • Evenementen, markten, buurtfeesten, worden geplaatst in de Agenda
  • Wandel- en fietsroutes door de Indische buurt worden opgenomen bij de beschrijvingen van de Buurten
  • Financiële bijdragen, zoals de aanschaf van het boek of een sponsorbedrag, zie ook doe mee