Project
Buurten met Indische straatnaamgeving zijn een bijzonder fenomeen. Niet alleen zetten zij het koloniale verleden van ons land (letterlijk) op de kaart, hun bestaan duidt al te vaak op een specifieke relatie tussen de gemeente in kwestie en de voormalige kolonie. Het project Onze Indische Buurten onderzoekt de geschiedenissen van de ruim 90 Indische buurten die sinds 1869 in Nederland zijn ontstaan. Wat was de relatie van een gemeente met de voormalige kolonie? Vanuit welke gedachte is voor de koloniale straatnamen gekozen? Welke sporen van de koloniale relatie zijn terug te zijden in de Indische buurten zelf?

Wij vinden het belangrijk dat deze gedeelde geschiedenis van Nederland en Oost- en West-Indië zichtbaar en levend blijft. Daarom hebben meer dan 50 auteurs de afgelopen jaren de geschiedenissen die achter de Indische buurten schuilgaan onderzocht, beschreven en verzameld. Dat doen we niet alleen voor bewoners van de buurten, maar ook voor historici en geografen, en vooral voor leden van de Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen.

Indische straatnaamborden

Boek
Het resultaat van dit onderzoek vormt het boek Onze Indische buurten dat in 2022 verschijnt. In circa 600 pagina’s brengt dit unieke naslagwerk koloniale geschiedenis, buurt- en bewonersgeschiedenis samen. Hierbij komen komt de geschiedenis kleurrijk tot leven door historische feiten, zorgvuldig beschreven achtergronden, boeiende anekdotes en persoonlijke bewonersverhalen, aangevuld met uniek beeld- en kaartmateriaal.

Steun het project
Wilt u ons helpen om Onze Indische buurten uit te geven en daarmee dit deel van de geschiedenis zichtbaar en levend te houden? Op de pagina ‘Sponsoring’ hebben we verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Hebt u een ander idee om ons te helpen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@indischebuurten.nl. Alvast hartelijk dank!