Onder de knop 'Buurten' treft u gemeenten aan met een of meerdere Oost- of West-Indische buurten. Er zijn gemeenten waar slechts een of twee straten een Indische vernoeming hebben. Daarnaast zijn er vele gemeenten waar naast Indische vernoemingen in de vorm van straatnamen andere Indische sporen zijn. Denk hierbij aan landgoederen, huizen of villa's, parken, monumenten, tunnels, scholen enzovoorts met een Oost- of West-Indische vernoeming. 

Hieronder geven wij u een overzicht van de  gemeenten met losse Indische sporen.

U kunt een bijdrage leveren aan onze website door ons te attenderen op Indische sporen in uw gemeente. Maak een foto van het object (straatnaam, gebouw, monument, enz.) en stuur een e-mail naar info@indischebuurten.nl. Graag in uw e-mail aangeven waar de foto gemaakt is (straatnaam en plaats). Wanneer u de geschiedenis kent over het object vernemen wij dat graag!

 

Hollum - Lombokweg

Door Dick Rozing

Straatnamen voor bemanning eerste vlucht op Nederlands-Indië 

VOC, WIC, Bantammerstraat, Koloniale tentoonstelling 1883, SMN, NSMO, KPM, KWIM, Scheepvaarthuis, Frascati, etc.

Door Dick Rozing

Javastraat - De Lariks

Conimex, Inproba - Pelitawoningen

Vijf Oost-Indische straatnamen

Landgoed Mataram

Maartensdijk

Bantamlaan

A.J. Duymaer van Twist, G.I. Bruce beiden gg. De middelbare koloniale landbouwschool en het Indisch landbouwmuseum

Bussum - villa's, Indiëgangers

Javakade, Curaçaostraat en Surinamestraat: tijdelijke Indische sporen WO II 

Sjahrirsingel

Pakhuis De Java

'Indische' villa's

Goor - Javastraat

Van Heutszplein

Indisch Lochem

Door Sjoerd van der Werf

Twisk - Coenplein

Muntendam - Soetan Sjahrirweg

Opheusden - Molukkenstraat en monument

Heveadorp

Door Dick Rozing

Rijssen - Generaal S.H. Spoorstraat of Laan van Oud-Indiëgangers?

Door Dick Rozing

Gaastmeer - East Inje

Door S. Rijpma

'Het Java' begin negentiende eeuws buurtje

Door Dick Rozing

Senang Hati, Den Hoorn

Texel - Oost-Indische vernoemingen op panden

Door Dick Rozing

Sint Annaland, Javadijk - Stavenisse, Java - Tholen, Abraham Crijnssenstraat - Sint Maartensdijk, Oost Indischedijk

Leersum - Lomboklaan

Door Jan van der Kloes en Dick Rozing

Lombokstraat, WO II slachtoffers in Nederlands-Indië en de Pelikaanstraat en Uiverstraat 

Vlieland - Een glop voor gouverneur-generaal Albert Kikkert

Door Dick Rozing

Noordwolde-Zuid - Lombokweg

Door Dick Rozing met dank aan Roelof Dragt