Onder de knop 'Buurten' treft u gemeenten aan met een of meerdere Oost- of West-Indische buurten. Er zijn gemeenten waar slechts een of twee straten een Indische vernoeming hebben. Daarnaast zijn er vele gemeenten waar naast Indische vernoemingen in de vorm van straatnamen andere Indische sporen zijn. Denk hierbij aan landgoederen, huizen of villa's, parken, monumenten, tunnels, scholen enzovoorts met een Oost- of West-Indische vernoeming. 

Hieronder geven wij u een overzicht van de  gemeenten met losse Indische sporen.

U kunt een bijdrage leveren aan onze website door ons te attenderen op Indische sporen in uw gemeente. Maak een foto van het object (straatnaam, gebouw, monument, enz.) en stuur een e-mail naar info@indischebuurten.nl. Graag in uw e-mail aangeven waar de foto gemaakt is (straatnaam en plaats). Wanneer u de geschiedenis kent over het object vernemen wij dat graag!

 

Hollum - Lombokweg

Door Dick Rozing

Hier komt tekst over overige Indische sporen in Amsterdam

Javastraat - De Lariks

Landgoed Mataram

Maartensdijk

Bantamlaan

Indisch Lochem

Door Sjoerd van der Werf

Opheusden - Molukkenstraat en monument

Heveadorp

Door Dick Rozing

Rijssen - Generaal S.H. Spoorstraat of Laan van Oud-Indiëgangers?

Door Dick Rozing

Gaastmeer - East Inje

Door S. Rijpma

'Het Java' begin negentiende eeuws buurtje

Door Dick Rozing

Leersum - Lomboklaan

Door Jan van der Kloes en Dick Rozing