Patras, Abraham

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Patras, Abraham

Abraham Patras werd op 22 mei 1671 geboren in Grenoble. Hij was de zoon van Antoine Patras en Olympe Blusset. De familie Patras behoorde tot de hugenoten en hun positie in Frankrijk was onzeker. Na de herroeping van het ‘Edict van Nantes’, dat voorzag in dezelfde burgerrechten voor protestanten en katholieken, vluchtte de familie naar Nederland. Eerst woonde het gezin in Leiden later in Haarlem. Abraham Patras werkte enige tijd voor de Amsterdamse koopman Nathaniël Gauthier. Begin januari 1690 vertrok de negentienjarige Patras, als soldaat in dienst van de VOC, naar Batavia. Al spoedig na zijn aankomst op 30 augustus 1690 verruilde hij de militaire voor een civiele functie binnen de VOC en vertrok naar Ambon. In 1699 trad hij daar in het huwelijk met de dochter van de boekhouder en secretaris van de raad van Justitie op Ambon, J. van Brakel. Het huwelijk duurde kort, want zijn vrouw overleed op 16 december 1700. In 1703 werd Patras bevorderd tot secretaris van de gouverneur van de Molukken, daarna was hij benoemd tot opperhoofd van Djambi van 1707 tot 1711. Opklimmend in rang bekleedde hij functies in Djambi, Palembang, Batavia, Bengalen om in 1731 benoemt te worden tot raad extraordinair van Indië. Toen gouverneur-generaal Dirk van Cloon overleed was bij loting tussen Valckenier en Patras, de laatste de gelukkige om de nieuwe gouverneur-generaal van Indië te worden, bekrachtigd door de Heeren XVII op 5 november 1735. Patras bleek dan wel de ‘winnaar’ en accepteerde op 64-jarige leeftijd de benoeming, maar schreef onmiddellijk een brief naar de Heeren XVII ‘om van dien swaren last eene reputatieuse wijze weder ontheven te mogen worden’.  Hij had niet meer de kracht en energie om de verantwoordelijke positie van landvoogd uit te voeren. De Heeren XVII bevestigden niettemin zijn benoeming. Op 3 mei 1737, na slechts twee jaar landvoogd te zijn geweest, overleed Patras. Hij werd op 6 mei in Batavia begraven.

Bronnen
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.240.
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.144-148.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.946-948.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Patras (25-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Patrasstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1127
Synoniemen: Patras