Vollenhoven, Cornelis van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Vollenhoven, Cornelis van

Cornelis van Vollenhoven werd geboren op 8 mei 1874 te Dordrecht en overleed op 28 april 1933 te Leiden. In 1901 werd Van Vollenhoven benoemd tot hoogleraar in het adatrecht van Nederlands-Indië en in het staats- en administratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao aan de Universiteit Leiden. Van Vollenhoven vervulde beide functies tot aan zijn dood. In de jaren 1916-1917 was hij rector magnificus. Hij is vooral bekend geworden om zijn werken over de adat-rechtsystemen in Nederlands-Indië dat in afleveringen verscheen vanaf 1906 en later in drie delen is gebundeld. Dit werk kwam tot stand vanachter zijn Leidse schrijftafel (hij heeft Indonesië slechts tweemaal kort bezocht, in 1907 en in 1932). Van Vollenhoven signaleerde ook in de jaren 20 een vrijheidstreven van Nederlands-Indië en heeft hierover vele artikelen gepubliceerd. Het leidde tot tweespalt in universitair Nederland, want aan de Universiteit Utrecht werd in 1925 een tegen 'Leiden' gerichte indologische faculteit opgericht. Dit ging gepaard met ernstige aantijgingen over en weer en leidde tot een langdurige conflictsituatie tussen de beide universiteiten. Van Vollenhoven heeft deze aanvallen op zijn integriteit, zijn vaderlandsliefde,niet fundamenteel gepareerd en tot zijn dood heeft hij het verdriet over deze beschuldigingen met zich mee gedragen. In 1978 is aan de Universiteit Leiden het Vollenhoveninstituut opgericht. Hier houdt men zich bezig met recht en beleid in ontwikkelingslanden.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Vollenhoven_(1874-1933) (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Vollenhovenlaan (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1030
Synoniemen: Cornelis van Vollenhoven