Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Idenburg, Alexander Willem Frederik van

Alexander Willem Frederik Idenburg werd op 23 juli 1861 geboren in Rotterdam. Hij studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na zijn opleiding vertrok hijin 1882 als tweede luitenant naar Ambarawa op Midden-Java, waar hij werd gelegerd in het Willem I garnizoen. Na Ambarawa werd hij geplaatst in Soerabaja en Atjeh en in 1892 in Batavia. Na twee jaar verlof in Nederland keerde hij in 1896 terug in Batavia als adjudant van de legercommandant. Door ziekte moest hij in 1901 opnieuw naar Nederland. Hij werd lid van de Tweede Kamer en kreeg de portefeuille koloniën in het kabinet Kuyper. Toen dit kabinet viel in 1905 vertrok Idenburg naar Suriname waar hij werd benoemd tot gouverneur. Na drie jaar komt hij terug en bekleedt hij de functie van minister van koloniën in het kabinet Heemskerk. Na een jaar volgde zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en volgde Van Heutsz op.

Author - Dick Rozing
Hits - 943
Synoniemen - Idenburg
Ikat

Ikat is een techniek waarmee men textiel van motieven voorziet door, voorafgaand aan het weven de garens te verven waarbij delen van de garens samen worden gebonden of bedekt worden met een waterafstotende stof (zoals was) zodat kleurstof zich op die plaatsen niet kan hechten. De techniek is mogelijk duizenden jaren geleden in China ontstaan. In Nederland is het procedé bekend onder de naam ikat die in het Javaans "binden" betekent. Men snijdt de garens op lengte en bindt ze in strengen samen. Precies afgemeten delen van een streng bindt men af en bedekt men met een vloeistofafstotend materiaal dat de verf en/of de beits (een mengsel waardoor kleurstof zich aan een vezel kan hechten) niet doorlaat. Men gebruikt daarbij een washoudende of vettige substantie. Als na het verfbad de garens droog zijn en het vloeistofafstotende materiaal is verwijderd, bindt men de strengen op andere plaatsen af en dompelt men ze in een verfbad met een andere kleur. Als dit proces meerdere keren is herhaald en de kleuren met grote nauwkeurigheid op de juiste plaatsen zijn aangebracht tekent zich bij het weven het beoogde dessin af.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Ikat (16-1-2019)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Ikatstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 804
Imhoff, Gustaaf Willem Baron van

Gustaaf Willem baron van Imhoff (Leer, 8 augustus 1705 – Batavia, 1 november 1750) was gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 28 mei 1743 tot 1 november 1750. Gustaaf Willem baron Van Imhoff is geboren te Leer aan de Eems in Oost-Friesland, net over de Duitse grens. In januari 1725 reisde hij als onderkoopman naar Batavia en maakte daar snel promotie. Op 23 juli 1736 werd hij gouverneur en directeur van Ceylon en Raad ordinair. Op Ceylon maakte hij een einde aan de heersende onrust. Van Imhoff was een vooruitstrevend man die in Sri Lanka wordt herinnerd als een van de betere en welwillende gouverneurs van de VOC. In 1738 vertrok Van Imhoff naar Nederland. Hij had op de bewindhebbers een zodanig goede indruk gemaakt dat zij hem op 2 december 1740 tot gouverneur-generaal benoemden.

Author - Dick Rozing
Hits - 1069
Synoniemen - Imhoff
Imogiri

Imagiri (ook Imogiri) is de koninklijke begraafplaats bij Jogjakarta. Het is de laatste rustplaats van de heersers van Mataram, de Soesoehoenans van Soerakarta, de sultans van Jogjakarta en van andere hoge Javaanse edelen. De naam komt uit het Sanskriet en betekent ‘Sneeuwberg’ of ‘Himalaya’. De begraafplaats is gelegen op een bergrug, die langs 360 treden wordt bereikt.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.196.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Imagiri (14-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Imogirituin (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 843
Synoniemen - Imagiri
Indië

Indië verwijst volgens het woordenboek naar de rivier de Indus, dus eigenlijk het gebied van de Indus. In Nederland wordt Indië zonder nadere toevoeging altijd gebruikt voor Nederlands-Indië, Indonesië. Het is een aardrijkskundige term die ook nu nog zonder staatkundige bijbetekenis of bijgedachte gebruikt kan worden: hij woont al lang in Indië; (hist.) de beide Indiën, Oost- en West-Indië.

Bron
-           Van Dale

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Indischestraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 4392
Indrapoera

Indrapoera of Indrapura verwijst naar het ms Indrapura, die in het bezit was van de N.V. Rotterdamsche Lloyd vanaf circa 1925. Het was een postschip dat in Vlissingen bij de Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’ te water werd gelaten. Het voer in de jaren 40 op Tandjoeng Priok

Het was ook een district van de onderafdeling Balai Salasa, afdeling Painan, het zuidelijkste gedeelte van het gewest Sumatra Westkust. Er zijn ook twee dorpjes op Sumatra met deze naam.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.199.
-           http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=3027 (14-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Indrapoerastraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 831
Synoniemen - Indrapura
Insulinde

Insulinde is een woord dat bedacht is door Multatuli in zijn Max Havelaar (1860). Het is een samentrekking van de woorden (Lat.) insula (eiland) en Indië. Het staat voor de Indonesische archipel.

Het s.s. Insulinde is in 1913 gebouwd door de Kon. Mij. De Schelde in Vlissingen en in 1914 te water gelaten. 

Bron
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.201.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Insulindelaan (3), Insulindepad (1), Insulindeplein (3), Insulindesingel (1), Insulindestraat (6), Insulindeweg (2), Laan van Insulinde (1). Totaal 17.

Author - Dick Rozing
Hits - 1460