Indië

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Indië

Indië verwijst volgens het woordenboek naar de rivier de Indus, dus eigenlijk het gebied van de Indus. In Nederland wordt Indië zonder nadere toevoeging altijd gebruikt voor Nederlands-Indië, Indonesië. Het is een aardrijkskundige term die ook nu nog zonder staatkundige bijbetekenis of bijgedachte gebruikt kan worden: hij woont al lang in Indië; (hist.) de beide Indiën, Oost- en West-Indië.

Bron
-           Van Dale

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Indischestraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 3683