Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Daalen, Gotfried Coenraad Ernst van

Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, gouverneur van Atjeh en commandant van het leger in Nederlands-Indië is geboren op 23 maart 1863 te Makassar en overleed op 22 februari 1930 te Den Haag. Hij is een zoon van Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, die kapitein Oost-Indisch Leger was, en Jacoba Wilhelmina Weijergang. Van Daalen trouwde op 20-4-1893 met Christine Elisabeth de Lang Evertsen. Uit dit huwelijk werden een zoon en drie dochters geboren. Van Daalen doorliep de HBS in Den Haag tot de derde klas en volgde met ingang van 6 september 1879 de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda. Hij werd in juli 1883 geplaatst als tweede luitenant bij de artillerie in Nederlands-Indië. Hij zou pas op 23 december 1884 weer in zijn geboorteland arriveren.

Author - Dick Rozing
Hits - 901
Synoniemen - van Daalen
Daendels, Herman Willem

Herman Willem Daendels werd op 21 oktober 1762 geboren in Hattem. Zijn vader was mr. Burchard Johan Daendels en zijn moeder Josina Christina Tulleken. Herman Daendels studeerde aan de hogeschool van Harderwijk rechten. Op 10 april 1783 promoveerde hij tot doctor. Hij  was een Nederlands politicus en de 36e gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, van 1808 tot 1811. Het was koning Lodewijk Napoleon die hem benoemde tot de nieuwe gouverneur-generaal. Toen hij op 14 januari 1808 op landgoed Weltevreden de functie van gouverneur-generaal Wiese had overgenomen, ging hij voortvarend te werk met het moderniseren en centraliseren van het koloniaal bestuur. Op Java moest de Nederlandse soevereiniteit gevestigd worden. Hij breidde het leger uit tot ruim 19.000 manschappen en begon met de aanleg van de Grote Postweg (van Anjer in het uiterste westen tot Panaroekan in het oosten).

Author - Dick Rozing
Hits - 1288
Synoniemen - Daendels
Dekker, Arie

Arie Gerrit Dekker werd geboren op 24 december 1911 te Almkerk. Hij overleed te Soerabaja op dinsdag 18 maart 1947 en ligt begraven op de erebegraafplaats Kembang Kuning. Direct na de bevrijding meldde hij zich aan als vrijwilliger voor de bevrijding van het toenmalige Nederlands-Indië. Als 18-jarige dienstplichtig militair van de marine had hij hier een deel van zijn diensttijd doorgebracht. Vanwege de crisis tekende hij bij voor drie jaar. Toen hij in 1939 trouwde werkte hij bij de Marine in Den Helder. In mei 1940 meldde hij zich voor de verdediging van de bruggen over de Maas. In 1941 kwam hij in dienst bij de terreinpolitie van Hoogovens-IJmuiden. Hij werd door de bezetter gedwongen tewerkgesteld in Stuttgart. Direct na de oorlog meldde hij zich voor een opleiding tot marinier. In Schotland vervolgde hij zijn militaire opleiding en via Amerika vertrok hij in december 1945 als marinier naar Nederlands-Indië op het m.s. Bloemfontein. Tijdens een vuurgevecht van zijn eenheid bij de Mirip sluizen nabij Soerabaja sneuvelde hij. Zijn begrafenis vond plaats op de erebegraafplaats Kembang Kuning. Hij had de rang van sergeant. Hij is een van de negen inwoners uit Beverwijk die door oorlogshandelingen in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het 'Indië-monument' in Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan deze negen inwoners.

Bron
-           http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/oorlogslachtoffersNI.pdf (8-11-2017)

Vernoemingenin Indische buurten (aantal keren)
Arie Dekkerpromenade (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 852
Synoniemen - Arie Dekker
Deli

Deli is een 1.820 km2 grote staat in het noordoosten van Sumatra en opgericht in 1630. Het is een regio waar de plantagelandbouw tot zeer grote ontwikkeling kwam. Dit kwam door de lokale vorst die zich wenste te onttrekken aan het gezag van de sultan van Siak. Hij zond in 1863 de Arabische koopman Said Abdullah naar Java om daar 30.000 pikol (1 pikol is 62 kg, het gewicht dat een man kan dragen!) Delise tabak aan te man te brengen en Europese ondernemers ervoor te interesseren om in Deli grond aan te kopen om zelf dit gewas te gaan telen. Een daarvan was de in 1836 geboren Amsterdammer Jacobus Nienhuys.

Author - Dick Rozing
Hits - 1035
Dempo

De stratovulkaan Dempo, in het Maleis Gunung Dempo, is met 3.173 meter de hoogste van Zuid-Sumatra. In het hart van de krater ligt een kratermeer met een middellijn van 400 meter. De laatste keer dat de vulkaan actief was, was in het jaar 2009.

Het ms Dempo was een passagiersschip dat van 1931 tot 1944 voer onder de vlag van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd NV (KRL) en was gebouwd door de Kon. Mij. De Schelde in Vlissingen

Bron
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.124.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Dempostraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 872
Denpasar

Denpasar, in de koloniale tijd vaak geschreven als Den Pasar, is sinds 1958 de hoofdstad van het eiland Bali. Het ligt aan de zuidkust van het eiland. Toerisme is de belangrijkste inkomstenbron van deze stad, zoals het ook de plaats is om verder te vliegen naar andere bestemmingen van de kleine Soenda-eilanden. In 2012 telde de Denpasar ruim 830.000 inwoners. Denpasar was de hoofdstad van het Koninkrijk Badoeng (of Badung). Het werd in 1906 door een interventie van het Nederlands-Indische Leger geplunderd en verwoest. Een standbeeld in het centrum van de stad herdenkt deze gebeurtenis, de Poepoetan, ofwel rituele zelfmoord van maarliefst 1.000 Balinezen waaronder de koning en zijn hofhouding. Zij pleegden liever zelfmoord dan zich over te geven aan de Nederlanders.

Bron

-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Denpasar (8-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Denpasarstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 997
Synoniemen - Den Pasar
Diemen, Antonio van

Antonio van Diemen, ook Anthonie, Anthony of Anthonis (Kuilenburg, 1593 – Batavia, 19 april 1645) was gouverneur-generaal van alle bezittingen van de VOC buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1636 tot 19 april 1645. Antonio van Diemen werd geboren in 1593 als zoon van de burgemeester van Culemborg. In 1616 werd Van Diemen koopman in Amsterdam. Hij had in de zaken geen succes en na een, in die tijd schandelijk, faillissement is hij in 1618 onder de valse naam Thonis Meeuzs als soldaat aan boord van de Mauritius naar Bantam vertrokken, waar hij op 22 augustus 1618 aankwam.

Author - Dick Rozing
Hits - 1109
Synoniemen - van Diemen
Diponegoro

Diponegoro (Jogjakarta 1785 – Makassar 1855). De aristocraat Diponegoro, ‘prins’ van een Javaans vorstendom, leidde de Javaanse opstand tegen het Nederlandse koloniale bewind in de Javaoorlog (1825-1830). Het Nederlandse gezag wankelde, maar behaalde toch de zege. De strijd kostte wellicht meer dan 200.000 doden. Diponegoro werd verbannen naar Celebes. Diponegoro behoort tot de grootste ‘nationale helden’ van Indonesië.

Bron
-           Prof. dr. Gert Oostindie, directeur KITLV in 'Advies-KITLV-straatnamen-Amsterdam.pdf' d.d. 19-6-2019

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Diponegorohof, Diponegorostraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 726
Djalak

Een djalak is een vogel. Hij lijkt op een spreeuw met gele poten en een gele snavel.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Djalakstraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 782
Djambi

Djambi, in het moderne Indonesisch Jambi, is de hoofdstad van de provincie Jambi op Sumatra. Deze drukke havenplaats aan de rivier de Bantang Hari, ligt in het hart van een belangrijke olie- en rubberproducerende regio, ofwel circa 155 km langs de rivier en 90 km hemelsbreed van de kust. Het aantal inwoners van de stad bedroeg in 2010 ruim 530.000.

Bron
-           https://en.wikipedia.org/wiki/Jambi_City (8-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Djambistraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 1008
Synoniemen - Jambi
Doorman, Karel Willem Frederik Marie

Karel Willem Frederik Marie Doorman werd op 23 april 1889 geboren in Utrecht en was een zoon van de legerofficier Carel Willem Frederik Doorman en Anna Catharina Theresia Maria Kleintjens. Op 4 september 1906 kwam hij als adelborst der derde klasse bij de Koninklijke Marine. Op 1 september 1908 werd hij gepromoveerd tot adelborst der tweede klasse en op 24 augustus 1910 was hij opgeklommen tot de rang van adelborst der eerste klasse. Hij diende vervolgens enige jaren in Nederlands Oost-Indië, waar hij ondertussen gepromoveerd was tot luitenant-ter-zee der tweede klasse.

Author - Dick Rozing
Hits - 938
Synoniemen - Doorman
Duymaer van Twist, Albertus Jacobus

Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist (Deventer, 20 februari 1809 – Diepenveen, 3 december 1887) was een Nederlands politicus en bestuurder. Duymaer van Twist werd geboren te Deventer als zoon van een hoogleraar. Hij werd advocaat en later politicus en was als verzoenende liberaal zeer invloedrijk. In het midden van de negentiende eeuw leidde hij de gematigde liberalen (moderaten) in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hield hij goed doorwrochte redevoeringen. In 1850 werd hij Tweede Kamervoorzitter. Van 1851 tot in 1856 was hij gouverneur-generaal in Nederlands-Indië zonder enige Indië ervaring.Goede samenwerking tussen het Europees- en Inheems bestuur was noodzakelijk. Zonder overeenstemming met de inheemse elite was Nederlands bestuur onmogelijk. Duymaer van Twist onderzocht de werking van het cultuurstelsel, en ontwikkelde hij zich tot voorstander van de geleidelijke afschaffing ervan. Hij gelastte het plantloon niet meer aan de hoofden, maar aan diegene die het gebied werkelijk had bewerkt, uit te betalen. Er moest ruimte komen voor een particuliere sector. In 1851 keerde Eduard Douwes Dekker met zijn vrouw en hun pasgeboren zoon na hun verlof in Nederland terug in Indië. In januari 1856 benoemde Duymaer van Twist hem tot assistent resident in Lebak op West-Java. Hij heeft als gevolg van de confrontatie met Douwes Dekker veelal een slechte pers gehad. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door op landgoed Nieuw-Rande te Diepenveen, daar overleed hij op 3 december 1887.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945 (2002), p.116-123.
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.479-480.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.141.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leiden 1912), p.1459-1460.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Albertus_Jacobus_Duymaer_van_Twist (8-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Duymaer van Twiststraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 915
Synoniemen - Duymaer