Valentijn, François

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Valentijn, François

François Valentijn werd geboren op 17 april 1666 in Dordrecht en overleed op 6 augustus 1727 te Den Haag. Hij was de zoon van Abraham Valentij en Maria van Rijsbergen. Valentijn studeerde vanaf 1682 theologie en filosofie aan de Universiteiten van Leiden en Utrecht en werd al in 1684 aangenomen door de VOC. In 1685 vertrok hij als predikant naar Batavia. Hij woonde tussen 1686 en 1694 op Ambon. In 1695 keerde hij met vrouw en (stief)kinderen terug naar Dordrecht. In 1705 voer hij met negen familieleden opnieuw naar Java, om zijn Bijbelvertaling te bepleiten. Tussen 1707 en 1712 was hij terug op Ambon, maar met de gouverneur van het eiland en de gouverneur-generaal Abraham van Riebeeck kreeg hij ruzie over een politieke kwestie. In 1713 werd hij ontslagen. Valentijn won een proces, en het jaar daarop kon hij Batavia voortijdig verlaten. Op basis van de kennis die hij tijdens de reizen van en naar Indië toe, tijdens zijn verblijf in Indië zelf en nadien terug in Holland heeft opgedaan, heeft hij zijn magnum opus geschreven: Oud en Nieuw Oost-Indiën. Dit werk bestaat uit vijf delen, 5.144 bladzijden en 1.050 illustraties, en geeft een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de VOC tot dan toe. Daarnaast geeft het werk een goed beeld van hoe een Nederlandse zeventiende-eeuwer tegen andere culturen aankeek. Oud en Nieuw Oost Indiën heeft lang gegolden als een standaardwerk op het gebied van de verschillende culturen van het verre Oosten, maar bevat ook allerlei geografische, biologische en botanische beschrijvingen.
Valentijn kwam in 1714 werd terug in Nederland en ging in Dordrecht wonen. In 1726 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij op 6 augustus 1727 stierf. Hij werd in de grote kerk in Dordrecht begraven.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.585.
-           Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 4 (1896-1905), p.493-498.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en L. Knappert, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 5 (Leiden 1921), p.989-990.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Valentijn (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
François Valentijnstraat (1), Valentijnkade (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1083
Synoniemen: Valentijn