Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Factorij

Een factorij is een magazijn of kantoor van een handelsonderneming in vreemde landen.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Factorij (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 987
Fair Sea

Dit schip met de oorspronkelijke naam Rio de la Plata werd in Chester, Verenigde Staten, gebouwd als vliegdekschip en kwam in 1941 in de vaart. In 1949 werd het in Panama verbouwd tot emigrantenschip en kreeg vanaf toen de naam Fairsea. Ze ging vanuit Bremen op Sydney varen en pikte diverse keren mensen op uit Indonesië, waaronder de tiende groep Molukkers, die op 10 mei 1951 in Semarang aan boord ging en op 5 juni 1951 te Rotterdam aanmeerden.

Bron
-           http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00336/achtergrond/boten/fairsea (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Fair Sea (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 934
Synoniemen - Fairsea
Flamingo

De Douglas DC-2 Flamingo (PH-ASLF) was de laatste door de KLM bestelde DC-2, 21 april 1936. Aanvankelijk vooral op vluchten naar Indië ingezet maar later ook op Europese lijnen.

Bron
-           Dick Nauta, Alle Lelystadse straatnamen (2011), p.31.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Flamingoweg (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 883
Flores

Flores is een van de Kleine Soenda-eilanden. Het eiland is 13.540 km2. Het aantal inwoners bedroeg in 2010 1.831.000. De hoofdplaats van het eiland Maumere heeft bijna 50.000 inwoners. Met 2.370 meter is de Poco Mandasawu de hoogste berg. Flores dankt zijn naam aan het Portugese woord voor bloemen, maar de Maleise bevolking kende al een kaap met de naam 'Tandjoeng Boenga', wat door de Portugezen letterlijk is vertaald in 'Cabo de Flores'. De Nederlandse gouverneur-generaal Hendrik Brouwer heeft de naam van de kaap op het hele eiland overgedragen in 1636. Het eiland werd in de zeventiende eeuw nog vaak 'Ende' genoemd. Flores ligt in de grenszone tussen het Maleise- en het Melanesische ras. In het westen van het eiland is het Maleise type overheersend, terwijl naar het oosten toe het Melanesische type domineert. Aan de kust wonen afstammelingen van Boeginezen, Makassaren en Bimanezen die zich in de loop der eeuwen met de inheemse bevolking hebben vermengd. Portugese handelaren en missionarissen kwamen in de zestiende eeuw naar Flores, vooral naar de oostelijk regio’s Larantuka en Sikka. Hun invloed is nog steeds merkbaar in Sikka de taal, cultuur en religie.
In 1846 startten de Nederlanders en Portugezen met onderhandelingen over het afbakenen van de gebieden. Echter deze onderhandelingen leidden tot niets. In 1851 werd de Portugese gouverneur van Timor, Solor en Flores, Lima Lopes, geconfronteerd met een verarmde administratie. Hij stemde er mee in om Oost-Flores en de nabijgelegen eilanden aan de Nederlanders tegen een vergoeding van 200.000 gulden te verkopen. Lima Lopes deed dat zonder de toestemming van Lissabon. Ondanks zijn ontslag werd de overeenkomst niet ontbonden en stond Portugal in 1854 haar historische vorderingen op Flores af. Flores werd deel van het grondgebied van Nederlands-Indië.

Bronnen
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.519-527.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.152-156.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Flores_(Indonesië) (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Flores (1), Floreslaan (2), Floresplein (1), Floresstraat (17). Totaal 21.

 

Author - Dick Rozing
Hits - 1110
Fock, Dirk

Dirk Fock werd op 19 juni 1858 in Wijk bij Duurstede geboren. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leiden. In 1880 promoveerde hij in rechts- en staatswetenschap, waarna hij naar Indië vertrok. Negentien jaar later keerde hij terug. Fock had belangstelling voor de verbetering van het onderwijs en de decentralisatie van het inheems bestuur wat Indië betreft. Drie jaar was hij minister van koloniën, maar na de val van het kabinet in 1908 vetrok hij naar Suriname en was daar gouverneur tot 1911. Fock werd benoemd tot de nieuwe gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, als opvolger van de verguisde Van Limburg Stirum. Hij bekleedde deze functie van 24 maart 1921 tot 6 september 1926.De dalende welvaart van de Javaanse bevolking was kreeg van Fock veel aandacht. Hij ontwikkelde plannen om door modernisering van de infrastructuur en door het stimuleren van emigratie hier verbetering in aan te brengen. Fock had wel te maken met een onrustig politiek klimaat door de economische tegenslag, de stakingen en de repressie. Vele Indonesische groeperingen waren teleurgesteld. Er werd minder verwezenlijkt dan beloofd. Met het centraal stellen van de eigen groep, verscherpten de tegenstellingen. De Europese groep verzette zich tegen ‘verindischen’. Bij het Inheems bestuur nam de oriëntatie op de Indische cultuur toe. Aan het einde van zijn landvoogdij was de situatie in Indië verhard. Het gros van de Nederlanders in Indië beschouwde het land als ‘hun Indië’. Binnen de Indonesische elite moest dat wel uitgroeien tot afkeer en haat. Fock keerde in 1928 terug naar Nederland en werd benoemd tot minister van staat. OP 17 oktober 1942 overleed hij in Den Haag.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945 (2002), p.208-213.
-           https://www.parlement.com/id/vg09ll0p2syx/d_dirk_fock (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Mr. D. Fockstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 812
Synoniemen - Fock
Formosa

In de zeventiende eeuw was Formosa, het huidige Taiwan, geruime tijd in Nederlandse handen, of meer precies, in handen van de VOC. In 1624 -25 zette de VOC voet aan wal en bouwde een verdedigingsfort op het schiereiland Tayouan. Dit fort werd vier jaar later vervangen door Fort Zeelandia. In de jaren daarna, maar zeker in de periode 1635-1636 breidde de VOC haar grondgebied op het eiland steeds verder uit. In 1661 landde een marinevloot van 200 schepen onder leiding van Zheng Chenggong (ofwel Konxinga), een loyalist van de Mingdynastie, op het eiland. Na negen maanden strijd veroverde Zheng Chenggong fort Zeelandia. Op 10 februari droeg gouverneur Frederick Coyett Fort Zeelandia over aan Konxinga. Na 37 jaar kwam hiermee een eind aan de aanwezigheid van de VOC op Formosa.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Formosa (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Formosastraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 883
Synoniemen - Taiwan