Vetter, Jacobus

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Vetter, Jacobus

Jacobus Vetter werd geboren op 2 december 1837 te Den Haag en overleed op 2 december 1907 eveneens in Den Haag. Hij was de zoon van Wilhelmus Bernardus Vetter en Johanna Jacoba van der Klugt. Hij trad in 1853 in dienst bij het Instructiebataljon in Kampen en werd in 1859 benoemd tot 2e luitenant bij het leger in Nederland en in 1860 overgeplaatst bij dat in Oost-Indië. Hij doorliep alle rangen en nam aan tal van krijgsverrichtingen deel: Zuid- en Oost-Borneo, 1861-1863; Westerafdeling van Borneo, 1864-1866 en 1884-1885; Atjeh, 1873-74, 77-79 en 86-88. In november 1891 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Van juni tot december 1894 was hij opperbevelhebber van de expeditie naar Lombok. In maart 1895 is hij op verzoek eervol ontslagen en naar Nederland teruggekeerd, maar in juni werd hij benoemd tot luitenant-generaal en commandant van het leger en chef van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië. In 1896 verbleef hij in Atjeh. In 1897 diende de generaal opnieuw zijn ontslag in en droeg het commando over aan luitenant-generaal Swart.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.591.
-           Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 4 (1896-1905), p.542.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leiden 1912), p.1497-1498.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Generaal Vetterstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1233
Synoniemen: Jacobus Vetter