Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Waitatiri

Waitatiri is een plaats op Ambon.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Waitatiristraat (1

Author - Dick Rozing
Hits - 1023
Wardenaar, Jozef (Nono)

Jozef (Nono) Wardenaar werd geboren op 19 september 1935 te Sependjang in Nederlands-Indië. Tijdens de oorlog zat hij met zijn familie gevangen in Jappenkampen. In 1952 komt hij samen met zijn ouders naar Nederland. Naast zijn werk bij Hyster begint Wardenaar aan een filmproductie, waarbij hij verhalen verzamelt van drie generaties Indische Nederlanders. In totaal verzamelt hij ruim tachtig videobanden vol. De verhalen zijn van groot belang, omdat veel van de geïnterviewden (met name de eerste generatie) niet meer in leven zijn. De film schetst een portret van Indische Nederlanders, wie zij zijn en hoe zij naar ons land kijken. De film is in 1985 slechts enkele malen vertoond. Ook brengt hij een boek uit met zelfgemaakte tekeningen en hij richt twee verenigingen op die activiteiten voor de Indische gemeenschap organiseren. Deze verenigingen bestaan nog steeds en vormen samen met o.a. SARI het Platform Indische Organisaties Nijmegen (PION). Mede dankzij PION kent Nijmegen sinds 2006 op 14 augustus de herdenking van Indische gevallenen van de oorlog. Hij is in 2002 overleden.

Bron
-           Pieke Hooghoff

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Nono Wardenaarstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1352
Synoniemen - Jozef Wardenaar
Welter, Louis Joseph

Louis Joseph Welter is geboren op 8 oktober 1910 in Buitenzorg (Bogor). Louis Welter was reserveluitenant der cavalerie en bovendien was hij commandant van de Stadswacht te Buitenzorg. Het Buitenzorgse verzet bestond aanvankelijk uit enkele losse groepen. Door Welter werden deze ondergebracht in één groot samenwerkingsverband. Welter had de coördinerende leiding. De verzetsactiviteiten van dit samenwerkingsverband bestonden onder andere uit; - het verzamelen van wapens; - het oprichten van wapendepots; - het verzamelen van ontvangst- en zendapparatuur; - het verspreiden van oorlogsnieuws; - hulp aan guerrillastrijders en onderduikers en - sabotage aan strategisch militaire objecten. Op 15 mei 1943 werd Welter te Antjol, een kerkhof bij Batavia, onthoofd. Hij ligt begraven op de Nederlandse Erebegraafplaats Ancol in Jakarta. Hij ontving de Verzetsster Oost-Azië, het Verzetsherdenkingskruis en de Bronzen Leeuw.

Bronnen
-           Digitaal Erfgoed Almere, Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1993, https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1522259 (7-1-2019)
-           https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/169302/louis-joseph-welter (15-1-2019)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Groep Welterhof

Author - Dick Rozing
Hits - 1234
Synoniemen - Welter
Weltevreden

Weltevreden was een door Europeanen bewoonde voorstad van Batavia in de Nederlandse koloniale tijd, gelegen op ongeveer 12 kilometer ten zuidoosten van het stadscentrum. De naam is ontleend aan een stuk land dat door raad van Indië Cornelis Chastelein in 1704 werd aangekocht naast een stuk grond dat hij al in bezit had. Dit aangekochte stuk grond noemde hij Weltevreden. Hij liet er de eerste experimentele koffieplantage in Indië aanleggen en later ook de eerste Indische dierentuin.

Bronnen
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Chastelein (8-12-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Weltevreden_(Batavia) (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Weltevredenplein (1), Weltevredenstraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 1118
Wernink, Arnoldus Lambertus Jacques

Arnoldus Lambertus Jacques Wernink (Deventer, 2 januari 1917 - Antjol, 12 december 1944) was een Nederlands reserve-kapitein van het Indische leger, lid van het Indisch verzet tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, gevangen genomen en onthoofd op 12 december 1944. Wernink ontving postuum in 1949 de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Hij ligt begraven op de Nederlandse erebegaafplaats Ancol in Jakarta.

Bronnen
-           Digitaal Erfgoed Almere, Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1993, https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1522259 (7-1-2019)
-           https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/169693/arnoldus-lambertus-jacques-wernink (15-1-2019)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Groep Werninkhof (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1091
Synoniemen - Wernink
Wester, Josephus Johannes

Josephus Johannes Wester werd geboren op 22 augustus 1925 te Beverwijk en is overleden op 17 maart 1949 bij Pasirian, Nederlands-Indië. Na de lagere school ging hij werken in de tuinderij en volgde in zijn vrije tijd een cursus aan de Tuinbouwavondschool. Tijdens de bezetting was hij via de Arbeidsdienst tewerkgesteld in Mook. Na de bevrijding werd hij als dienstplichtige opgeroepen waarna hij op 26 september 1946 vertrok naar Nederlands-Indië. De eerste tijd verbleef hij in Soerabaja maar in januari 1949 vertrok hij met zijn compagnie naar Pasirian aan de zuidkust. Hij was inmiddels bevorderd tot korporaal. Tijdens een zesdaagse actie kwam hij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden om het leven. Majoor van de Molen werd in zijn buik getroffen. De kogel verliet de majoors lichaam aan de achterzijde en trof vervolgens Wester, die geknield achter de majoor zat. De kogel raakte hem boven zijn linkeroor. Kort daarop overleed hij. Hij werd begraven op het kerkhof te Loemadjang en later herbegraven op het ereveld te Soerabaja. Hij is een van de negen inwoners uit Beverwijk die door oorlogshandelingen in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het 'Indië-monument' in Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan deze negen inwoners.

Bron
-           http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/oorlogslachtoffersNI.pdf (25-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Westerlaan (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1135
Synoniemen - Wester
Wijck, Carel Herman Aart van der

Van der Wijck werd op 29 maart 1840 in Ambon geboren. Hij was de zoon van jonkheer Herman Constantijn van der Wijck, lid van de Raad van Indië, en zijn vrouw Marianne Susanna Lucia de Kock-van Leeuwen. Van der Wijck ging naar Nederland voor zijn opleiding. Hij bezocht het gymnasium in Zutphen en de Indische instelling, de opleiding tot Indische bestuursambtenaar, in Delft. Op 27 juli 1863 werd Van der Wijck in Delft benoemd tot ambtenaar tweede klasse en keerde hij terug naar Indië. Hij ging werken op de algemene secretarie en het departement van het Binnenlands Bestuur. In 1869 volgde zijn aanstelling tot secretaris van de residentie Batavia. Op 15 maart 1871 trouwde hij met Constance Wilhelmine van den Broek. Uit dit huwelijk zijn drie dochters (van wie een jonggestorven) en een zoon werden geboren. Vijf jaar later promoveerde hij tot assistent-resident van Soerakarta. In 1880 werd hij benoemd tot resident van Tegal op de grens van West- en Midden-Java. In 1884 volgde zijn aanstelling tot resident van het belangrijke gewest Soerabaja. Hier is hij onder meer betrokken geweest bij plannen tot verbetering van de waterhuishouding van de Solovallei. In 1888 werd Van der Wijck benoemd tot lid van de Raad van Nederlands-Indië. Van der Wijck had er inmiddels 27 jaar dienst opzitten en vroeg pensioen aan. Hij vertrok naar Nederland. Hier werd hij door de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) gevraagd om een nieuwe dienstregeling in Nederlands-Indië voor te bereiden. Hij keerde terug naar Batavia, maar deze opdracht werd door koningin-regentes Emma onderbroken toen zij hem op 15 juni 1893 vroeg de nieuwe gouverneur-generaal te worden. Hij aanvaardde deze positie vier maanden later.

Author - Dick Rozing
Hits - 1258
Synoniemen - van der Wijck, van der Wyck
Willem Ruys

Het schip was in 1938 door de Rotterdamsche Lloyd besteld bij scheepswerf Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingenen kreeg daarbij bouwnummer 214. Onder dit bouwnummer, een naam was nog niet bekend, werd op 25 januari 1939 de kiel gelegd. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse materiaalschaarste kon het schip niet worden afgebouwd en heeft het zevenenhalf jaar op de helling in de Vlissingse binnenstad gestaan. De elektrotechnische installateur verborg veel voor de installatie benodigde materialen in een dichtgelast ruim. Over de rol die het in aanbouw zijnde schip zou hebben gespeeld bij het voorkomen van een door de Duitse bezetter voorgenomen vernietiging van de scheepswerf zijn deskundigen het niet eens. Na de bevrijding van Vlissingen heeft de zoetwaterinstallatie aan boord van het schip twee weken lang drinkwater aan de stad geleverd. Toen in 1944 de dijken van Walcheren op drie plaatsen werden gebombardeerd, waardoor een groot deel van het eiland onder water kwam te staan, werden de sloepen van de Willem Ruys gebruikt voor transport over water.

Het schip was bedoeld als tegenhanger van de Oranje die concurrent Stoomvaart-Maatschappij Nederland in 1937 had besteld. Net als de Oranje had de Willem Ruys een gestroomlijnde bovenbouw met twee zorgvuldig geproportioneerde eveneens gestroomlijnde schoorstenen. Ook de inrichting van het schip was minder uitbundig dan tot het begin van de jaren 30 gangbaar was, maar wel het werk van een ploeg ontwerpers met onder meer de architect Eschauzier. Technisch was het uniek dat de twee schroeven via tandwielkasten werden aangedreven door acht snellopende dieselmotoren. De Willem Ruys was niet zo snel als de Oranje, maar bood plaats aan meer passagiers en lading.

Author - Dick Rozing
Hits - 1123
Wit , Adrianus Petrus de

Adrianus Petrus de Wit werd geboren op 13 juli 1926 te Wijk aan Zee en Duin en is overleden op 13 september 1947 bij Domas, Nederlands-Indië. Na de lagere school ging hij naar de ULO aan de Kees Delfsweg. Na een jaar ging hij hier vanaf om zijn vader te helpen in de melkwinkel. Net als veel ander jongens volgde hij de avondschool de Hanze in Beverwijk waar hij Engelse lessen volgde. In 1946 moest hij als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië. Hij vertrok eind mei als grenadier met het m.s. Kota Inten. Tijdens zijn eerste actie, op 13 september 1947, werd hij bij Dumas in zijn hoofd geraakt. Hij raakte buiten bewustzijn en stierf enige tijd later. Hij werd begraven op het ereveld Kembang Kuning te Soerabaja. De straat met zijn naam werd pas in 1962 aangelegd, 12 jaar na het raadsbesluit. Hij is een van de negen inwoners uit Beverwijk die door oorlogshandelingen in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het 'Indië-monument' in Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan deze negen inwoners.

Bron
-           http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/oorlogslachtoffersNI.pdf (25-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
De Witstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1050
Synoniemen - de Wit