Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Mentawei

De naam Mentawi in de straatnaam van Haarlem levert geen betekenis op. De straat ligt tussen vier straten met eilandennamen. De Mentawei-eilanden bestaan wel. Deze ongeveer 70 eilanden liggen circa 150 km uit de kust van West-Sumatra. Vier van de Mentawei-eilanden zijn bewoond. Siberut, met als belangrijkste stad Muara Siberut, recht tegenover de havenstad Padang, is het grootste met een oppervlak van 4.480 km². De andere drie eilanden zijn Sipora, 845 km² en Noord- en Zuid-Pagai, samen 1.675 km². De totale populatie op de eilanden is ruim 76.000. Door de geïsoleerde ligging van de eilanden is er een animistische tribale leefcultuur, met de verbouw van sago, kokosnoten, bananen en daarnaast de jacht. De inwoners op de eilanden kennen een klasseloze maatschappij.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.315.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Mentawai-eilanden (21-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Mentawistraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 707
Synoniemen - Mentawi
Merak

Merak is het Maleise woord voor groene pauw.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Merakstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 804
Merapi

De vulkaan Merapi, in het Maleis gunung Merapi dat vuurberg betekent, ligt in de provincie Midden-Java. Deze actieve stratovulkaan heeft een hoogte van 2.968 meter. Deze vulkaan die geregeld uitbarst ligt 28 km. ten noorden van Jogjakarta. Duizenden mensen wonen op de flanken van de vulkaan. De Merapi is de jongste van een groep vulkanen op Zuid-Java. Hij bevindt zich op een zone waar de Indische plaat en de Australische plaat onder de Sunda plaat, een deel van de Euraziatische plaat, schuiven. De Merapi is voortdurend actief. Recente uitbarstingen of uitstoot van aswolken dateren van 2006, 2010 en 2013.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Merapi (21-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Merapistraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 927
Merdeka

Merdeka betekent vrij of onafhankelijk en vormde al in de koloniale tijd de verboden strijdleuze van de nationalistische beweging. Na de Proclamatie van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 werd het de kenmerkende strijdleuze van de onafhankelijkheidsstrijders.

Bron
-           Prof. dr. Gert Oostindie, directeur KITLV in 'Advies-KITLV-straatnamen-Amsterdam.pdf' d.d. 19-6-2019

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Merdekagracht (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 726
Merkus, Pieter

Pieter Merkus werd op 18 maart 1787 in Naarden geboren. Hij ging op zestienjarige leeftijd rechten in Leiden studeren, waarna hij in 1808 promoveerde. In 1815 vertrok hij aan boord van de Admiraal Evertsen naar Indië. Eenmaal in Batavia maakte Merkus snel carrière. In 1819 werd hij benoemd tot advocaat fiscaal bij het militair gerechtshof. In 1822 werd hij benoemd tot gouverneur van de Molukken. Hij keerde in 1828 terug in Batava waar hij werd benoemd tot president van het hooggerechtshof. Een jaar later treed hij toe tot de Raad van Indië. Hij had een grote afkeer van het cultuurstelsel. Merkus trouwde in 1830 met Wilhelmina Nicalina Cranssen, van wie de vader ook gouverneur was op de Molukken en met een Ambonese slavin was getrouwd. Toen gouverneur-generaal De Eerens onverwacht overleed, moest Merkus als oudste lid van de Raad deze functie waarnemen. Op 6 januari 1841 aanvaardde hij de positie van waarnemend landvoogd, waarna hij op 11 oktober 1842 door Koning Willem II definitief werd benoemd.

Author - Dick Rozing
Hits - 730
Merpati

Een merpati is een duif, tortelduif, maar ook een bekende meisjesnaam.

Vernoemingen in Indische buurten
Merpatistraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 892
Minahassa

Minahassa, ofwel Minahasa, is een regio op Sulawesi dat uitstrekt van het noorden van het midden tot de punt voorbij Manado. De regio bestrijkt een gebied van 27.515 km2 dat bestaat uit vier regio's: Bolaang Mongondow, Gorontalo, Minahasa en de kleine eilanden van Sangihe en Talaud. De belangrijkste bevolkingsgroep in de regio zijn de Minahasa. Minahasa is een van de weinige gebieden in Indonesië die vrijwel geheel christelijk is. Hun eerste contact met Europeanen was de aankomst van Spaanse en Portugese spijshandelaren. Pas toen de Nederlanders hun land betraden, werden de Minahasa christelijk. Nederlandse invloeden bloeiden op en onderdrukten de bestaande tradities.Het waren de eerste stammen die telkens in oorlog waren met een stam van het koninkrijk Mongondow, ook van Noord-Celebes, die zich onderling verbonden om met vereende krachten aan die oorlog een einde te maken. Vanaf dat moment noemden zij zich maesa of minaesa dat ‘verenigd’ betekent. Later is dit veranderd in Minahasa en van toepassing op alle stammen.

Bronnen
-           P.A. van der Lith, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 2 (1896-1905), p.509-513.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Minahasa_(regio) (21-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Minahasastraat (1), Minahassastraat (4)

Author - Dick Rozing
Hits - 1187
Synoniemen - Minahasa
Molukken

De Molukken, of Maluku, zijn een archipel binnen de archipel van Indonesië. Geologisch gezien liggen de eilanden op de Halmaheraplaat, een regio met zeer complexe en actieve tektonische activiteit waar vier geologische platen en twee continenten elkaar treffen. Ten westen van de Molukken ligt Sulawesi, ten oosten Nieuw-Guinea en in het zuiden Timor. De Molukken bestaan uit ruim duizend eilanden, met een totaal oppervlakte van 74.505 km², Meer dan de helft is onbewoond. Het aantal inwoners bedraagt ruim 2,1 miljoen. Op de bewoonde eilanden zijn verschillende volken met zeer uiteenlopende tradities en gewoonten te vinden. De eilandengroep is verdeeld over twee provincies: Molukken (ook wel Zuid-Molukken genoemd, Maluku Selatan) en Noord-Molukken (Maluku Utara). De Molukse eilandengroep bestaat uit de volgende delen: in het noorden (provincie Noord-Molukken): Halmahera, Ternate, Tidore en de Bacaneilanden (waarvan Bacan het grootste is); in het midden (provincie Noord-Molukken): de Obi- en Sula-eilanden; in het zuiden (provincie Zuid-Molukken): Seram, Buru, Ambon en de Lease-eilanden; in het zuiden van de Bandazee (provincie Zuid-Molukken): Kei-, Aru-, Tanimbar-, Banda-eilanden, Babar- en Zuidwestereilanden.

Author - Dick Rozing
Hits - 1968
Synoniemen - Maluku
Mook, Hubertus Johannes van

Hubertus Johannes (Huib) van Mook (Semarang, 30 mei 1894 – L'Isle-sur-la-Sorgue, Frankrijk, 10 mei 1965) was een koloniaal bestuurder en minister. Hij was de zoon van Mattheus Adrianus Antonius van Mook, inspecteur L.O. en wethouder van Soerabaja, en Cornelia Rensina Bouwman. Van Mook trouwde op 6 juli 1918 met Alberta Diederika Maureau. Uit dit huwelijk werden een zoon en een dochter geboren. Van Mooks ouders, uit Nederland afkomstig, waren na hun huwelijk in 1893 naar Indië vertrokken. Van Mook volgde na zijn lagere school de HBS te Soerabaja en deed in 1912 staatsexamen HBS met aanvullend staatsexamen Latijn en Grieks om in Nederland, eerst te Amsterdam en later te Delft chemie te kunnen studeren. In 1914 meldde hij zich als vrijwilliger voor het Nederlandse leger aan. Twee jaar later echter ging hij in Leiden Indologie studeren, waarbij de diepe verbondenheid met zijn geboorteland beter tot haar recht kon komen, zodat hij in voor hem geschikter vaarwater geraakte. In 1918 deed hij eindexamen voor de Nederlandsch-Indische administratieve dienst en werd weldra benoemd tot controleur in zijn geboortestad Semarang.

Author - Dick Rozing
Hits - 806
Mossel, Jacob

Jacob Mossel werd op 28 november 1704 in Enkhuizen geboren. Hij vertrok in 1720 als jong matroos naar Batavia. Een en twintig jaar verbleef Mossel aan de kust van de Coromandel, de zuidoostkust van India, waar hij via assistent opklom tot gouverneur en directeur in 1738. In 1742 keerde hij terug naar Batavia en werd hij benoemd tot buitengewoon raad van Indië en in 1747 werd hij directeur-generaal. Op de dag dat landvoogd Van Imhoff stierf, 1 november 1750, koos de Raad hem met algemene stemmen tot gouverneur-generaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Author - Dick Rozing
Hits - 677
Moucheron, Balthasar de

Balthasar de Moucheron was koopman en financier van de tocht van Cornelis de Houtman naar Nederlands-Indië. Hij werd geboren in 1552 in Antwerpen en leefde tot 1630. Hij heeft diverse pogingen gedaan (1594-1595) om via de noordelijke route naar China te varen. In 1597 was het Cornelis de Houtman in de zogenaamde Eerste Schipvaart gelukt om via Kaap de Goede Hoop naar Indië te zeilen, en Moucheron richtte zich vanaf dat moment op die route. Moucheron werd vennoot in de door hem opgerichte Veerse Compagnie. De Veerse Compagnie zond in 1598 twee schepen, De Leeuw en de Leeuwin, onder leiding van de broers Cornelis en Frederik de Houtman naar Oost-Indië. De vloot zou in 1600 zonder de gebroeders terugkeren. Cornelis was gedood en Frederik was op Atjeh gevangengenomen. De reis was financieel geen succes

Bronnen
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.885-887.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthazar_de_Moucheron (22-11-2017)
-           https://encyclopedievanzeeland.nl/Balthasar_de_Moucheron (22-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
De Moucheronstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 694