Moucheron, Balthasar de

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Moucheron, Balthasar de

Balthasar de Moucheron was koopman en financier van de tocht van Cornelis de Houtman naar Nederlands-Indië. Hij werd geboren in 1552 in Antwerpen en leefde tot 1630. Hij heeft diverse pogingen gedaan (1594-1595) om via de noordelijke route naar China te varen. In 1597 was het Cornelis de Houtman in de zogenaamde Eerste Schipvaart gelukt om via Kaap de Goede Hoop naar Indië te zeilen, en Moucheron richtte zich vanaf dat moment op die route. Moucheron werd vennoot in de door hem opgerichte Veerse Compagnie. De Veerse Compagnie zond in 1598 twee schepen, De Leeuw en de Leeuwin, onder leiding van de broers Cornelis en Frederik de Houtman naar Oost-Indië. De vloot zou in 1600 zonder de gebroeders terugkeren. Cornelis was gedood en Frederik was op Atjeh gevangengenomen. De reis was financieel geen succes

Bronnen
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.885-887.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthazar_de_Moucheron (22-11-2017)
-           https://encyclopedievanzeeland.nl/Balthasar_de_Moucheron (22-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
De Moucheronstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 547