Imhoff, Gustaaf Willem Baron van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Imhoff, Gustaaf Willem Baron van

Gustaaf Willem baron van Imhoff (Leer, 8 augustus 1705 – Batavia, 1 november 1750) was gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 28 mei 1743 tot 1 november 1750. Gustaaf Willem baron Van Imhoff is geboren te Leer aan de Eems in Oost-Friesland, net over de Duitse grens. In januari 1725 reisde hij als onderkoopman naar Batavia en maakte daar snel promotie. Op 23 juli 1736 werd hij gouverneur en directeur van Ceylon en Raad ordinair. Op Ceylon maakte hij een einde aan de heersende onrust. Van Imhoff was een vooruitstrevend man die in Sri Lanka wordt herinnerd als een van de betere en welwillende gouverneurs van de VOC. In 1738 vertrok Van Imhoff naar Nederland. Hij had op de bewindhebbers een zodanig goede indruk gemaakt dat zij hem op 2 december 1740 tot gouverneur-generaal benoemden.

Van Imhoff had geen goede verhouding met de zittende gouverneur-generaal Valckenier, die zich zorgen maakte over het uitbreidende aantal Chinezen in en rond Batavia. Het gerucht ging dat bij de deportatie van de Chinezen naar de Kaapkolonie Valckenier hen overboord gezet zou hebben. Er volgde een opstand en Valckenier richtte daarop een grote slachting aan onder de Chinezen. Van Imhoff die het niet eens was met het beleid van Valckenier werd op 6 december 1740 gearresteerd en op de boot naar Nederland gezet. Daar aangekomen vond hij bij de bewindhebbers machtige beschermers. Hij gaf hen redenen die volgens hem het verval in Indië aantoonden en gaf daarbij tevens middelen tot herstel aan. Hij aanvaarde de hem reeds opgedragen betrekking van gouverneur-generaal. Valckenier trad daarop in 1741 af en Johannes Thedens nam korte tijd het gouverneur-generaalschap waar. In 1742 ging Van Imhoff terug naar Batavia. Op 28 mei 1743 nam Van Imhoff het gezag in Batavia over van Johannes Thedens en kon meteen aan de slag, omdat er nog een opstand woedde als gevolg van de moord op de Chinezen. Ook een aantal Javaanse vorsten probeerden uit de verwarring een slaatje te slaan. Van Imhoff maakte snel een eind aan de chaos en ging voortvarend aan het werk. Door een verdrag in 1749 met de Soesoehoenan van Mataram kwam bijna de gehele noordoost-kust van Java, van Cheribon tot Banjoewangi, in handen van de VOC en werd dit gebied tot een gouvernement samengevoegd. Van Imhoff stichtte landgoed Buitenzorg (Bogor) en er kwam voor het eerst een postkantoor in Batavia. Van Imhoff pakte de verregaande corruptie in de opiumhandel aan. Hij overleed op een november 1750.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.160-165.
-           P.A. van der Lith, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 2 (1896-1905), p.69-70.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.631-634.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.196.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Imhoffplein (1), Van Imhoffstraat (4)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 1020
Synoniemen: Imhoff