Semarang

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Semarang

Semarang kan duiden op het regentschap in de provincie Midden-Java, groot 981 km2 met 930.727 inwoners, of de hoofdplaats Semarang, groot 373 km2 met ruim 2 miljoen inwoners (2010). In 1678 kwam Semarang in handen van de VOC die, ondanks een opstand van Chinese en Mataramse strijdkrachten in 1706, hun macht over de stad voorlopig niet meer zouden vrijgeven. Onder invloed van de Nederlandse handel zou Semarang verder groeien. De geschiedenis van het regentschap Semarang is onlosmakelijk verbonden met de stad. Tijdens het bewind van de bupati of regent Raden Mas Soebojono, in 1906, werd door het Nederlands-Indische regering besloten om Semarang te splitsen in een gemeente en een regentschap. De gemeente Semarang, werd dan geleid door een burgemeester, terwijl het regentschap door een regent of bupati werd geleid. Er werden goede wegen naar het zuiden gebouwd en de vlaktes rondom de stad werden gecultiveerd voor suiker, rijst en koffie waardoor de haven van Semarang aan het einde van de negentiende eeuw kon opbloeien tot een groot handelscentrum. Semarang zou een van de weinige havens aan de noordkust zijn die zich konden aanpassen aan de overgang naar stoomboten. Aan het begin van de twintigste eeuw kon Semarang zich meten met grote steden als Surabaya en Batavia. Semarang zou echter niet zo groot zijn geworden zonder de inspanningen van bepaalde Chinese zakenmannen. Oei Tiong Ham was aan het begin van de twintigste eeuw de rijkste man van Zuidoost-Azië. Hij wist winsten te maken in de agrarische export en zijn controle over de opiumhandel in Java. Hij was de eerste multinational van Azië met vestigingen in Bangkok, Calcutta, Singapore, Hong Kong, Shanghai, London en New York. Tegenwoordig zijn nog veel kleine en middelgrote bedrijven in handen van Indonesische Chinezen.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.488-489.
-           https://en.wikipedia.org/wiki/Semarang (2-12-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Semarang_(stad) (2-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Semarangplantsoen (1), Semanrangstraat (5), Semarangweg (1). Totaal 7.

Author - Dick Rozing
Hits - 1035