Mossel, Jacob

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Mossel, Jacob

Jacob Mossel werd op 28 november 1704 in Enkhuizen geboren. Hij vertrok in 1720 als jong matroos naar Batavia. Een en twintig jaar verbleef Mossel aan de kust van de Coromandel, de zuidoostkust van India, waar hij via assistent opklom tot gouverneur en directeur in 1738. In 1742 keerde hij terug naar Batavia en werd hij benoemd tot buitengewoon raad van Indië en in 1747 werd hij directeur-generaal. Op de dag dat landvoogd Van Imhoff stierf, 1 november 1750, koos de Raad hem met algemene stemmen tot gouverneur-generaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mossel wist de rust in Bantam in 1753 te herstellen. Op Java waar het Rijk van Mataram gesplitst werd in de Rijken van Soerakarta en Djokjakarta in 1755 keerde de rust ook terug. Mossel had te maken met problemen in de koffiecultures. Onder gouverneur-generaal Valckenier was de koffieproductie gereguleerd door koppelverkoop van koffie en peper. Dit stelde de inlandse regenten voor onoplosbare problemen. De koffiehandel herstelde zich nadat de koppelverkoop was opgeheven, en het werd daarmee een belangrijke pijler van de VOC-handel. Mossel kreeg niet de ruimte die hij nodig meende te hebben om de VOC te hervormen. Mossel wilde meer particulier initiatief in Indië, maar dit zou gevolgen hebben gehad in Amsterdam. De VOC-pakhuizen en scheepswerven zouden hun betekenis voor een deel kwijt raken. DE bewindvoerders in Amsterdam zouden de gevolgen rechtstreeks voelen en waren op grote afstand van het werkelijke Aziatische speelveld.

Jaco Mossel regeerde lang genoeg om een stempel te kunnen zetten op het bestuur. Op 15 mei 1761 overleed hij in Batavia.

Bronnen
-           P.A. van der Lith, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 2 (1896-1905), p.586-587.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.332.
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.166-170.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 8 (Leiden 1930), p.1180-1181.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Mossel (21-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Jacob Mosselstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 415