Duymaer van Twist, Albertus Jacobus

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Duymaer van Twist, Albertus Jacobus

Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist (Deventer, 20 februari 1809 – Diepenveen, 3 december 1887) was een Nederlands politicus en bestuurder. Duymaer van Twist werd geboren te Deventer als zoon van een hoogleraar. Hij werd advocaat en later politicus en was als verzoenende liberaal zeer invloedrijk. In het midden van de negentiende eeuw leidde hij de gematigde liberalen (moderaten) in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hield hij goed doorwrochte redevoeringen. In 1850 werd hij Tweede Kamervoorzitter. Van 1851 tot in 1856 was hij gouverneur-generaal in Nederlands-Indië zonder enige Indië ervaring.Goede samenwerking tussen het Europees- en Inheems bestuur was noodzakelijk. Zonder overeenstemming met de inheemse elite was Nederlands bestuur onmogelijk. Duymaer van Twist onderzocht de werking van het cultuurstelsel, en ontwikkelde hij zich tot voorstander van de geleidelijke afschaffing ervan. Hij gelastte het plantloon niet meer aan de hoofden, maar aan diegene die het gebied werkelijk had bewerkt, uit te betalen. Er moest ruimte komen voor een particuliere sector. In 1851 keerde Eduard Douwes Dekker met zijn vrouw en hun pasgeboren zoon na hun verlof in Nederland terug in Indië. In januari 1856 benoemde Duymaer van Twist hem tot assistent resident in Lebak op West-Java. Hij heeft als gevolg van de confrontatie met Douwes Dekker veelal een slechte pers gehad. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door op landgoed Nieuw-Rande te Diepenveen, daar overleed hij op 3 december 1887.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945 (2002), p.116-123.
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.479-480.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.141.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leiden 1912), p.1459-1460.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Albertus_Jacobus_Duymaer_van_Twist (8-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Duymaer van Twiststraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 968
Synoniemen: Duymaer