Priok

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Priok

Priok komt voor in de samenstelling Tandjoeng (Tanjung) Priok en is de belangrijkste haven van Jakarta. Het kustgebied van wat nu Tanjung Priok is, was een gebied van brak water met veel moerasbossen. Het gebied werd later ontwikkeld in de late negentiende eeuw als een nieuwe haven van Batavia ter vervanging van de haven Sunda Kelapa, die westelijker lag, maar te klein was voor het toegenomen verkeer als gevolg van de opening van het Suezkanaal. De bouw van de nieuwe haven werd gestart in 1877 door gouverneur-generaal Johan Wilhelm van Lansberge (1875-1881). De nieuwe haven werd vernoemd Tandjung Priok. Verschillende voorzieningen werden gebouwd ter ondersteuning van de functie van de nieuwe haven, zoals het Tanjung Priok Station (1914).

Bron
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiĆ« (1921), p. 183.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Priokstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 918