Maetsuyker, Joan

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Maetsuyker, Joan

Joan (of Johan) Maetsuycker (Amsterdam, 14 oktober 1606 - Batavia, 4 januari 1678) was 25 jaar lang, van 1653 tot 1678, gouverneur-generaal voor de Vereenigde Oostindische Compagnie, een record. Het overzeese rijk bloeide onder Maetsuyker, een voorzichtig bestuurder. Joan Maetsuycker studeerde in Leuven en promoveerde in de rechten, vestigde zich als advocaat in Den Haag en later bij het gerecht van Amsterdam. In 1636 kwam hij aan in Batavia.

In 1636 werd hij pensionaris bij de Raad van Justitie op het Kasteel Batavia. In 1644 werd hij Raad-ordinair van Indië en vertrok hetzelfde jaar nog naar Goa (India) waar hij een wapenstilstand en grensregeling overeen kwam met de Portugese onderkoning. Terug in Batavia werd hij weer president van het College van Schepenen. In 1646 was hij werkzaam als Gouverneur van Ceylon. In 1650 werd hij Eerste Raad van Indië en Directeur-Generaal. In 1653 werd hij verkozen als voorlopig gouverneur-generaal en in 1654 werd deze aanstelling door de Heren XVII bevestigd. Hij is de langstzittende gouverneur-generaal ooit geweest. Zijn bewind vormt een bloeiperiode van de VOC. Tijdens zijn bestuur vonden er enkele belangrijke gebeurtenissen plaats. Op Java werd de vrede van Bantam hernieuwd; opstand van Troenadjaja en de eerste Javaanse Oorlog. Er werd herhaaldelijk strijd gevoerd tegen Makassar. Ook waren belangrijke gebeurtenissen de uitbreiding van het VOC-gebied in Voor-Indië (Malabar en Ceylon), onderwerping van Makassar, bezetting van de westkust van Sumatra en de eerste expeditie naar het binnenland van Java. Formosa ging echter in 1662 voor de VOC verloren.

Dat het met de handel goed ging ten tijde van Maetsuycker bleek wel uit het feit dat in 1670 een vloot met een lading ter waarde van 15 miljoen gulden naar Amsterdam kon sturen wat de VOC een dividend van zestig procent mogelijk maakte. Na een kort ziekbed overleed Joan Maetsuycker op 4 januari 1678 te Batavia. Met groot eerbetoon werd hij in de Kruiskerk te Batavia begraven. Maetsuycker werd als landvoogd opgevolgd door Rijckloff van Goens.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.80-85.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6 (Leiden 1924), p.984-986.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Maetsuycker (20-11-2017)
-           https://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/maetsuycker.html (20-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Joan Maetsuykerlaan (1), Joan Maetsuyckerstraat (1), 2e Joan Maetsuyckerstraat (1), 3e Joan Maetsuyckerstraat (1), Maetsuijckerstraat (1), Maetsuykerstraat (1).Totaal 6.

Author - Dick Rozing
Hits - 976
Synoniemen: Maetsuyker, Maetsuijker, Maetsuijcker