Goens, Rijcklof van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Goens, Rijcklof van

Rijcklof van Goens is op 24 juni 1619 geboren te Rees, hertogdom Kleef in Duitsland uit het huwelijk van Volckert Boykens van Goens en Hillegond Jacobsdr. Hij vertrok met zijn ouders op 3 oktober 1628 naar Batavia, waar hij op 10 juli 1929 aankwam. Binnen een jaar verloor hij zijn ouders. Op elfjarige leeftijd werd hij in dienst genomen van de VOC en vertrok hij naar de Coromandel, de westkust van India. In 1634 keerde hij terug naar Batavia en binnen vijftien jaar na zijn aankomst in Indië was hij van weesjongen opgeklommen tot lid van de Raad van Indië. Hij speelde een hoofdrol in de verovering van steunpunten aan de kusten van India en Ceylon, waar een levendige handel in peper door de Portugezen werd gevoerd. Als het aan Rijcklof van Goens had gelegen was Ceylon het centrum van de VOC-macht in Azië geweest, maar de Heeren XVII voelden niets voor de plannen van hem. Nadat er vrede was gesloten tussen Portugal en de Republiek in 1661 moest Van Goens zijn zegetocht stoppen. Gouverneur-generaal Maetsuyker verwelkomde hem in Indië en in 1675 werd hij aangesteld als directeur-generaal in dienst van de VOC. Na de dood van Maetsuyker werd hij op 4 januari 1678 tot gouverneur-generaal benoemd. Van Goens had grote behoefte aan kennis van het land en volk, de flora en de fauna. Hij ondersteunde onderzoeker Rumphius op de Molukken. Zijn landvoogdij kende minder hoogtepunten en hij botste regelmatig met de Raad van Indië. Hij verzocht de Heeren XVII om ontslag, waarna hij op 25 november 1681 aftrad. Nog geen drie maanden na zijn terugkeer in Amsterdam stierf hij op 14 november 1682. Hij werd begraven in de Kloosterkerk in Den Haag.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.86-91.
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.587-588.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6 (Leiden 1924), p.588-591 (10-11-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijcklof_van_Goens (10-11-2017)
-           http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog08_01.xml&page=248&view=imagePane  (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Rijklof van Goensplein (1) Rijklof van Goensstraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 964
Synoniemen: van Goens