Formosa

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Formosa

In de zeventiende eeuw was Formosa, het huidige Taiwan, geruime tijd in Nederlandse handen, of meer precies, in handen van de VOC. In 1624 -25 zette de VOC voet aan wal en bouwde een verdedigingsfort op het schiereiland Tayouan. Dit fort werd vier jaar later vervangen door Fort Zeelandia. In de jaren daarna, maar zeker in de periode 1635-1636 breidde de VOC haar grondgebied op het eiland steeds verder uit. In 1661 landde een marinevloot van 200 schepen onder leiding van Zheng Chenggong (ofwel Konxinga), een loyalist van de Mingdynastie, op het eiland. Na negen maanden strijd veroverde Zheng Chenggong fort Zeelandia. Op 10 februari droeg gouverneur Frederick Coyett Fort Zeelandia over aan Konxinga. Na 37 jaar kwam hiermee een eind aan de aanwezigheid van de VOC op Formosa.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Formosa (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Formosastraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 895
Synoniemen: Taiwan