Lansberge, Johan Wilhelm van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Lansberge, Johan Wilhelm van

Mr. Johan Wilhelm van Lansberge werd op 16 november 1830 geboren in het Colombiaanse Santa-Fé de Bogota. Hij was de zoon van Reinhard Frans Cornelis van Lansberge en Victoria Maria Rodriquez. Zijn vader was gouverneur van Suriname. Van Lansberge studeerde rechten aan de Leidse universiteit, waar hij op 3 november 1854 promoveerde. Na diverse diplomatieke functies in Parijs, Madrid, Sint Petersburg en Brussel werd hij op 17 december 1874 door de koning benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

Als kosmopoliet, hij kende de koloniale aspiraties van de verschillende Europese landen, had hij ook grote belangstelling voor de buitengewesten. Naast enkele militaire expedities naar Menado, Ceram en Kota Intas (Sumatra), was hij ook actief om het bestuur te versterken en economische ontwikkelingen te stimuleren vooral in de buitengewesten. Onder Van Lansberge groeide het aantal havens met tachtig nieuwe posten, de oude VOC-havens werden nu een schakel in de communicatie tussen Batavia en de rest van de archipel. De Europese bevolkingsgroep in de buitengewesten groeide aanzienlijk. In Deli zorgde tabaksplanter Nienhuys voor economisch succes. Tijdens Van Lansberge’s bewind groeide het aantal plantages van 13 naar 67. Personeel werd in grote getale naar de Oostkust gehaald. Van Lansberge behaalde tijdens zijn landvoogdij een aantal successen. In verschillende gebieden met zelfbestuur maakte hij een einde aan de slavernij en nam hij het initiatief om het inheemse onderwijs te verbeteren. Hij stichtte in Semarang en Soerabaja een HBS en in Buitenzorg een landbouw hogeschool.

Van Lansberge werd op zijn verzoek op 24 november 1880 ontslagen en op 12 april 1881 trad hij als gouverneur-generaal af. Hij vertrok naar Nederland. Hij overleed op 17 december 1905 te Menton, Frankrijk.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945 (2002), p.150-153.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.280.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 3 (Leiden 1914), p.739-740.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Wilhelm_van_Lansberge (18-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Lansbergestraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 882
Synoniemen: Lansberge