Soumokil, Chris

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Soumokil, Chris

Chris Soumokil is geboren op 13 oktober 1905 in Soerabaja en op 12 april 1966 overleden op het eiland Obi. Hij was president van de Republiek van de Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan; RMS) van 1950 tot 1966. Soumokil ging in Soerabaja en Semarang naar school. Hij ronde zijn middelbare school af in Nederland. Daarna studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1934 promoveerde hij op een studie in het strafrecht van Nederlands-Indië. In januari 1935 ging hij met de mailboot Dempo van Rotterdam naar Java, waar hij in 1939 substituut officier van justitie werd. In 1942 begon de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Soumokil werd door de Japanners gevangengenomen en naar Birma en Siam gedeporteerd. Aan het eind van 1946 werd Soumokil overgeplaatst naar Makassar. Toen begon ook zijn politieke loopbaan in de Negara Indonesia Timur (Deelstaat Oost-Indonesië). Van juni 1947 tot februari 1950 was hij in vijf opeenvolgende kabinetten de Minister van Justitie van de deelstaat. 

In 1949 was hij ook vice-minister-president en fungeerde hij vaak als waarnemend minister-president. In december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht aan de Republik Indonesia Serikat (RIS) plaats. De spanningen rond de staatkundige toekomst liepen daarna hoog op, vooral in Oost-Indonesië. Soumokil was tegen de eenheidsstaat, omdat hij bang was dat de Javaanse elite de dienst uit zouden maken. De rechten van de verschillende deelstaten werden niet gerespecteerd. Op 25 april 1950 riep J.H. Manuhutu de onafhankelijke Republiek der Zuid Molukken uit met zichzelf als president. Soumokil werd minister van Buitenlandse Zaken. Als reactie op de proclamatie werd het eiland Buru en een deel van het eiland Ceram door het Indonesische leger bezet en kreeg het eiland Ambon te maken met een blokkade door de Indonesische marine. Op 17 augustus 1950 hief president Soekarno de RIS (en dus de NIT) op en verving deze door de gecentraliseerde Republiek Indonesië (RI). Op 28 september 1950 werd Ambon ingenomen. De Zuid-Molukse regering week begin december uit naar het nabijgelegen eiland Ceram om van daar uit, onder leiding van Soumokil, de oorlog met de Republiek Indonesië voort te zetten. Op 2 december 1963 slaagden Indonesische militairen erin om Soumokil op Ceram gevangen te nemen, waarna de guerrillaoorlog snel ten einde liep. In april 1964 vond het proces tegen Soumokil plaats. Soumokil werd in april 1964 door een militaire rechtbank in Java ter dood veroordeeld, maar pas nadat generaal Soeharto in Indonesië in 1965 aan de macht was gekomen werd het vonnis voltrokken. Alle verzoeken tot gratie door de Nederlandse regering waren tevergeefs. Op 12 april 1966 werd Soumokil in de vroege ochtend op het eiland Obi geëxecuteerd door een vuurpeloton. Waar Soumokil werd begraven is door de Indonesische regering nooit bekendgemaakt.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Soumokil (4-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Chris Soumokilstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1646
Synoniemen: Soumokil