Snouck Hurgronje, Christiaan

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Snouck Hurgronje, Christiaan

Christiaan Snouck Hurgronje werd geboren op 8 februari 1857 in Oosterhout. Hij doorliep de HBS in Breda en bekwaamde zich in de klassieke talen en werd in 1874 als student in de theologie en de letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden ingeschreven. Hij promoveerde op 24 november 1880, een jaar na zijn doctoraal examen, op een proefschrift getiteld Het Mekkaansche feest. Hij was vanaf 1 oktober 1881 leraar aan de gemeentelijke Instelling tot opleiding van Oost-Indische ambtenaren te Leiden. In 1887 volgde zijn benoeming tot lector aan de Leidse Universiteit met de opdracht 'Instellingen van den Islam'. Hij richtte zich op de studie van de moslimse Wet of, zoals Snouck bij voorkeur zegt, de plichtenleer. Dit stond in de moslimse wetenschapsbeoefening centraal bij de bestudering, maar was in Europa sterk verwaarloosd. Met zijn artikelen over grondslagen en inhoud der moslimse Wet heeft hij baanbrekend werk verricht en is hierdoor een van de grondvesters van de hedendaagse islamwetenschap. Hij vertrok in 1884 op kosten van het Nederlandse ministerie van Koloniën naar Djedda, nadat hij Arabisch had leren spreken. Van hieruit vertrok hij, inmiddels moslim onder de naam Abd-el Ghaffar geworden, naar Mekka. In Mekka was Snouck na gesprekken met Atjehse pelgrims tot de conclusie gekomen dat het Nederlands-Indisch bestuur op Sumatra faalde. Hij wilde dat het bestuur volgens zijn wetenschappelijke inzichten werd hervormd en vertrok als adviseur naar Oost-Indië.

In 1891 en 1892 reisde Snouck door Atjeh. Snouck werd in 1898 de naaste medewerker van kolonel Van Heutsz, die voor de taak stond de bevolking van Atjeh aan het Nederlandse gezag te onderwerpen. Mede dankzij de adviezen van Snouck lukte het Van Heutsz om de krijgskansen in de slepende Atjehoorlog te doen keren. De verstandhouding met Van Heutsz verslechterde, omdat deze niet langer bereid was de adviezen van Snouck op te volgen. In 1906 ging Snouck terug naar Leiden waar hij hoogleraar Arabisch werd. In 1907 hield hij zijn inaugurele reden getiteld Arabië en Oost-Indië. Ondanks zijn twee huwelijken in Indië, waar vier en één kind uit voortvloeide, trouwde hij in 1910 met een Nederlandse. Zij kregen een dochter Christien. In 1921-’22 was hij rector magnificus van de Universiteit Leiden. Hij overleed op 26 juni 1936 in Leiden. Zijn huis aan Rapenburg 61 werd overgedragen aan het Leids Universiteits Fonds.

Bronnen
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.636-638.
-           http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/snouckc (3-12-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje (3-1-2-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Professor Snouck Hurgronjestraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 817
Synoniemen: Snouck Hurgronje