Siberg, Johannes

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Siberg, Johannes

Johannes Siberg (ook Joannes Sieberg) werd op 14 oktober 1740 in Rotterdam geboren Hij was de zoon van Hendrik Siberg en Anna Theodora Jolink. Over zijn jeugd is weinig bekend. Op zijn zeventiende vertrok hij aan boord van ’t Hof Duna’ naar Indië. Hij kwam op 26 december 1758 in Batavia aan en ging in de civiele dienst. Zijn carrière verliep gestroomlijnd, via boekhouder, onderkoopman, koopman werd hij in 1776 opperkoopman en commandeur van Sumatra’s Westkust. Door zijn huwelijk met de dochter van raadslid Alting, die snel daarna gouverneur-generaal werd, klom Siberg op binnen de VOC. In 1780 werd hij benoemd tot gouverneur en directeur van Java’s Noord Oostkust. Hij verwierf een fortuin en na zeven jaar keerde hij als rijk man terug naar Batavia. 

Siberg werd al snel benoemd met medewerking van Alting tot de eerste raad en directeur-generaal, en werd opgenomen in het college. De in deze periode bijna tot stilstand gekomen scheepvaart en dus gestokte communicatie, maakte dat Alting vrijwel ongehinderd zijn gang kon gaan. Siberg trad na het overlijden van gouverneur-generaal Van Overstraten op als waarnemend landvoogd tot hij bij besluit van het staatsbewind van de Bataafse Republiek op 16 april 1801 werd bevestigd in het hoogste ambt. Siberg was een heerszuchtig, driftig en onbetrouwbaar man, maar toch zeer bijbels. Hij uitte verdachtmakingen aan het adres die hem in de weg stonden, terwijl iedereen die hem terwille was een onfeilbaar en braaf mens was. Er zijn vele bewijzen dat het eigenbelang boven alles gaat. De regeerperiode van Siberg was een redelijk rustige tijd. In Europa kwam de vrede van Amiëns tot stand. Tijdens de vredesonderhandelingen werd de teruggave geregeld van de veroverde gebieden, met uitzondering van Ceylon. Eindelijk konden weer schepen vanuit Amsterdam naar Batavia om de opgestapelde goederen op te halen. Maar de nieuw aangekomen ambtenaren werd vlot ingekapseld in de Bataviase coterie. Johannes Siberg verzocht om ontslag en verkreeg dat op 15 juni 1805. Hij bleef tot aan zijn dood op 16 juni 1817 in Batavia wonen.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.494.
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.582-583.
-           L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945 (2002), p.26-31.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.1146-1147.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Siberg (3-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Sibergstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 877
Synoniemen: Siberg, Sieberg