Alting, Willem Arnold

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Alting, Willem Arnold

Willem Arnold Alting werd op 11 november 1724 geboren in Groningen. Hij was getrouwd met Fokkelina Blencke. Alting studeerde van 1741-1750 rechten aan de universiteit van Groningen. Na zijn studie trad hij in datzelfde jaar 1750 in dienst als onderkoopman bij de VOC. Hij scheepte in aan boord van het schip ‘Middelburg’ en vertrok naar Batavia waar hij in juli 1751 aankwam. In 1754 werd hij bevorderd tot koopman en geheimschrijver. Via enkele secretarisfuncties werd hij door de Heren XVII in 1762 benoemd tot raadextraordinair van Nederlands-Indië. Op 2 september 1780 werd hij door de Raad van Indië gekozen tot provisioneel gouverneur-generaal. Vanaf maart verving Alting al de zieke Reynier de Klerk. Alting zwaaide maar liefst zeventien jaar de scepter over de VOC-bezittingen in Azië.

Tijdens zijn bewind was een grote vooruitgang van de cultures koffie, indigo en suiker waarneembaar. Alting kreeg te maken met een verzwakte handelsorganisatie als gevolg van het uitbreken van de vierde Engesle oorlog (1780-1784). De Engelsen wisten de gehele zeeroute tussen Europa en Indië te beheersen. De oorlog betekende het einde van vestigingen in India en Sumatra. Vele schepen vielen in Engelse handen en de vaart op Nederland werd twee jaar lamgelegd.
De VOC had haar bestaansrecht verloren. Alting was de laatste gouverneur-generaal die volledig als VOC-dienaar optrad. Hij vroeg en kreeg ontslag, waarna hij zich terugtrok op zijn landgoed Kampong Malajoe in Batavia. Alting is twee keer getrouwd, in 1754 met Hendrina Maria Knabe. Het stel kreeg tien kinderen. In 1774 overleed Hendrina Knabe, waarna hij in 1774 trouwde met de weduwe Susanne Maria Grebel. Hij overleed op 7 juni 1800 en werd in Batavia begraven.

Bronnen
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.186-189.
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.21.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 1 (Leiden 1911), p.101-102.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Altingstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 815
Synoniemen: Alting,Willem Arnold Alting