Reael, Laurens

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Reael, Laurens

Laurens Reael werd geboren op 22 oktober 1583 in Amsterdam. Hij was de zoon van Laurens Jacobsz Reael en Giertgen Pietersdochter Nieuwes. Reael was goed onderlegd in oude en moderne talen en wiskunde. Hij studeerde en promoveerde in 1608 in de rechten in Leiden. Als commandeur van een vloot van vier schepen vertrok hij in mei 1611 (hij was pas 27 jaar) naar Indië. In mei 1612 kwam hij met drie schepen aan in de Molukken, waar hij nagenoeg zijn hele diensttijd in Indië zou doorbrengen. Eenmaal aangekomen nam gouverneur-generaal Pieter Both hem al snel op in de Raad van Indië als rechtskundig raadsman. Op 3 augustus 1613 werd hij benoemd tot vice-gouverneur in de Molukken, Amboina en Banda. In 1615 werd hij gouverneur over de Molukse eilanden. Na de dood van gouverneur-generaal Gerard Reynst op 7 december 1615 duurde het enige tijd voor de over het land verspreide leden van de Raad weer bijeen kon komen en een uitspraak kon doen over de opvolging. Op 19 juni 1616 koos men op Ternate éénstemmig Laurens Reael tot waarnemend gouverneur-generaal. 

Reael nam de functie van gouverneur-generaal aan, maar wilde wel een salarisverhoging als zijn aanstelling langer zou duren. De Heeren XVII in Amsterdam honoreerden dit verzoek niet en grepen dit juist aan om Reaal te vervangen door Jan Pieterszoon Coen. Reaal accepteerde het ambt, maar op 31 oktober 1617 werd hem ontslag verleend. Hij vond dat de doelstellingen van de VOC langs commerciële en diplomatieke weg bereikt moesten worden en niet met geweld. Het duurde echter nog enige tijd tot zijn opvolger, Jan Pieterszoon Coen, arriveerde. Reael vocht in die periode tegen de Spanjaarden (1617, in de baai van Manilla), tegen de Engelsen te Bantam en in de Molukken en tegen Mataram te Japara. Op 21 maart 1619, na bijna drie jaar in functie, kon hij de macht aan Jan Pieterszoon Coen overdragen en verliet Reael de Oost om er nooit meer terug te keren. OP 7 augustus 1629 was hij getrouwd met Suzanna de Moor. Het paar had twee dochters en twee zonen. Door de pest getroffen overleed hij op 21 oktober 1637 in Amsterdam.

Bronnen
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.373.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.449.
-           L.P. van Putten, Ambitie en onvermogen, Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796  (2002), p.30-34.
-           P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 4 (Leiden 1918), p.1121-1125.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurens_Reael (26-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Laurens Reaalstraat (1), Laurens Reaellaan (1), Laurens Reaelstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 899
Synoniemen: Laurens Reaal, Laurens Reael