Lange, Reinder Gebbienus de

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Lange, Reinder Gebbienus de

Reinder Gebbienus (Biennus of Bies) de Lange (Schoonoord, 22 februari 1896 - geëxecuteerd op het kerkhof Antjol, 12 april 1943) was een Nederlandse kapitein van het Indische leger, verzetsstrijder en ridder in de Militaire Willems-Orde. De Lange, zoon van een bakker, werd voor officier opgeleid bij het Instructiebataljon te Kampen en bij Koninklijk Besluit van 4 september 1922 benoemd tot tweede luitenant bij het wapen der infanterie. Hij werd op 1 november van dat jaar gedetacheerd bij de militaire gymnastiek- en sportschool te Utrecht en vertrok op 28 april 1923 per stoomschip Prinses Juliana naar Indië.

Aldaar werd hij geplaatst bij het twaalfde bataljon te Meester Cornelis en in maart 1925 overgeplaatst bij de troepenmacht te Atjeh en Onderhorigheden ter nadere indeling. In september 1925 werd De Lange bevorderd tot eerste luitenant en met ingang van 1 september kreeg hij wegens zes jaar onafgebroken dienst in Nederlands-Indië een verlof van acht maanden naar Europa. De tijd in Nederland bracht De Lange deels door te Kampen; hij werd vervolgens met ingang van 1 mei 1930 tot uiterlijk 1 oktober 1935 gedetacheerd als leraar aan de Koninklijke Militaire Academie en was in die tijd gedetacheerd bij het Nederlandse leger. Hij keerde de 29ste september 1937 per Baloeran naar Indië terug. Na aankomst werd hij ingedeeld bij het vijftiende bataljon te Bandoeng. De Lange was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de organisatie van de treintransporten van het Indische leger en moest na de capitulatie als Nippon-werker zijn werk op het hoofdbureau van de Staatsspoorwegen te Bandoeng hervatten.De Lange begon al spoedig illegale acties te organiseren; zo regelde hij een steunactie ten behoeve van de gezinnen van Knil-militairen, leverde steun aan geallieerde militairen die zich in de bergen bij Bandoeng hadden teruggetrokken en stimuleerde jeugdige Nederlanders en Indische Nederlanders om zich als militairen te oefenen om bijstand te kunnen bieden aan de geallieerde strijdkrachten.
Hij nam aan dat die al snel op de zuidkust van Java zouden landen en dan waarschijnlijk bij de Wijnkoopsbaai. Hij legde ook via het apparaat van de spoorwegen verbindingen met gelijkgezinden in Buitenzorg (mr. Welter), Batavia (Kramer), Semarang, Soerabaja en Malang en kwam in Soekaboemi onder meer in contact met drie personen: Coates, Captain John Douglas, een officier van het Britse leger, die zich evenals Coates aan krijgsgevangenschap had onttrokken, en de hoofdinspecteur van politie te Soekaboemi, S. J. de Vries.
Deze had, na door de Japanners in mei 1942 ontslagen te zijn, tot in augustus een functie bij de hulppolitie van het regentschap Soekaboemi. Het was deze De Vries die op verzoek van De Lange een reserve-officier van de Koninklijke Marine naar de Wijnkoopsbaai zond om eventueel contact uit zee op te vangen - De Lange rekende erop dat hij daar niet al te lang op zou moeten wachten. De Lange werd midden augustus 1942 opgepakt, vermoedelijk doordat zijn naam door een van de arrestanten van het zogenaamde Java-Legioen was prijsgegeven. Zijn organisatie viel uiteen en in de maanden die volgden werd groep na groep opgerold. De Lange kreeg de doodstraf. Op 10 april 1943 werd kapitein De Lange ter dood veroordeeld en op 12 april terechtgesteld.

Bronnen
-           https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/97-koninklijk-nederlandsch-indisch-leger/knil-militairen/312-reinder-gebbienus-de-lange (14-1-2019)
-           Digitaal Erfgoed Almere, Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1993, https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1522259

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Kapitein De Langestraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 1315
Synoniemen: De Lange