Helfrich, Conrad

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Helfrich, Conrad

Conrad Emile Lambert Helfrich is geboren te Semarang, Nederlands-Indië, op 11 oktober 1886 en overleden te 's-Gravenhage op 20 september 1962. Hij was een Nederlands marineofficier. Hij is op 16 december 1919 getrouwd met Augusta Clasina Gieben. Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee dochters geboren. Helfrich volgde na de 3-jarige HBS van 1903 tot 1907 de opleiding tot zeeofficier aan het Koninklijke Instituut voor de Marine te Willemsoord en specialiseerde zich vervolgens als torpedo-officier. Hij was in de periode van 1919 tot 1922 geplaatst bij de marinestaf in Den Haag, toen men zich daar bezighield met het opstellen van een nieuw vlootplan voor Indië. Van 1922 tot 1924 volgde hij de cursus aan de Hoogere Marine Krijgsschool, blijkbaar met uitstekend resultaat: hij werd na afloop benoemd tot leraar aan de Krijgsschool, welke functie hij tot 1927 bleef vervullen. In de jaren 1920 viel ook zijn eerste publicistische arbeid; in verband met zijn verdere loopbaan is frappant dat hij in het Marineblad schreef over Onze Weermacht in Nederlandsch-Indië in een toekomstig Pacific-conflict (1926) en over 'De Staatsmarine" (1927). Eind 1928 ging Helfrich naar Indië als commandant van de nieuwe torpedobootjager 'Piet Hein’.

Daarna fungeerde hij in de periode van 1931 tot 1933, in de rang van kapitein-luitenant ter zee, als chef staf der Zeemacht in Nederlands-Indië. Vervolgens was hij lid van de bezuinigingscommissie-Idenburg (1933) en, van december 1935 tot december 1937, commandant van het Nederlands eskader in Oost-Indië. Per 1 september 1938 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht. In september 1939 vertrok Helfrich opnieuw naar Indië om de functie van commandant der Zeemacht en hoofd van het departement der Marine in Nederlands-Indië te aanvaarden. Nadat het Koninkrijk in de oorlog betrokken was geraakt was Helfrich de centrale figuur bij alles wat in Indië werd ondernomen om een zo sterk mogelijke maritieme verdediging tot stand te brengen. Helfrich, die per 31 augustus 1941 was bevorderd tot vice-admiraal, gaf gedurende de beginfase van de oorlog tegen Japan zelfstandig leiding aan de operaties van de Nederlandse zee- en marineluchtstrijdkrachten in Zuid-Oost-Azië, voor zover die niet onder Brits operationeel bevel waren geplaatst. Zelfs na Doormans nederlaag in de slag in de Javazee (27 februari 1942) gaf Helfrich nog niet definitief de moed op en trachtte hij, tevergeefs, zijn Britse en Amerikaanse onderbevelhebbers ertoe te bewegen mee te werken tot een zo massaal mogelijk onderzeebootoffensief tegen de Japanse strijdkrachten in de Javazee. Op 2 maart 1942 evacueerde Helfrich op last van de gouverneur-generaal naar Ceylon. Op 2 september 1945 ondertekende Helfrich als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering aan boord van het Amerikaanse slagschip Missouri in de baai van Tokio het Instrument of Surrender van Japan.

Bronnen
-           http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/helfrich (13-11-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Conrad_Helfrich (13-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Admiraal Helfrichstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1043
Synoniemen: Helfrich