Oost-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de Oost-Indische straten die in Oost-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Javastraat of aan de Van Heutszlaan dan zoekt u op ‘Java’ of ‘Heutsz’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Preanger

De Preanger is een bergachtige regio op West-Java. Onder de Pranger regentschappen vallen Bandung, West Bandung, Subang, Garut, Purwakarta en Sumedang. De Preanger beslaat ongeveer een zesde van geheel Java. De inlandse naam is Tanah Prijangan, een afkorting van Parahyangan, dat verblijf van de geesten betekent.

Bronnen
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.331-333.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Parahyangan (25-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Preangerstraat (3)

Author - Dick Rozing
Hits - 778
Priok

Priok komt voor in de samenstelling Tandjoeng (Tanjung) Priok en is de belangrijkste haven van Jakarta. Het kustgebied van wat nu Tanjung Priok is, was een gebied van brak water met veel moerasbossen. Het gebied werd later ontwikkeld in de late negentiende eeuw als een nieuwe haven van Batavia ter vervanging van de haven Sunda Kelapa, die westelijker lag, maar te klein was voor het toegenomen verkeer als gevolg van de opening van het Suezkanaal. De bouw van de nieuwe haven werd gestart in 1877 door gouverneur-generaal Johan Wilhelm van Lansberge (1875-1881). De nieuwe haven werd vernoemd Tandjung Priok. Verschillende voorzieningen werden gebouwd ter ondersteuning van de functie van de nieuwe haven, zoals het Tanjung Priok Station (1914).

Bron
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p. 183.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Priokstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 618