Bij de wethouders met in hun portefeuille ruimtelijke ordening, erfgoed, monumenten of een specifiek wijk van de 61 Nederlandse gemeenten met Indische buurten valt deze week het reismodel op de mat. Dit promotieboekje van 24 pagina's geeft een glashelder beeld van het project Onze Indische buurten en het gelijknamige boek dat volgend najaar verschijnt. Het reismodel is al opgemaakt zoals het boek er ook uit gaat zien. Van twee artikelen, Amsterdam - Thuishaven en Hengelo -Onder de rook van Stork, zijn de eerste vier pagina's in de uiteindelijke layout al te bewonderen. Ook de inhoudsopgave, de eerste pagina van het lexicon en de participerende partijen, waaronder de vele auteurs zijn genoemd. In een begeleidende brief aan de wethouders biedt het team hen enkele opties aan om het project te ondersteunen. Welke gemeente met een mooie Indische buurt wil er nou niet met zijn logo pronken op de pagina 'participerende partijen'?

Maar u kunt dit reismodel ook al bewonderen. Ga naar de homepage van onze website of klik  op de volgende url; https://indischebuurten.nl. U kunt het reismodel helemaal bekijken en zelfs downloaden of printen!

Op de pagina Sponsoring kunt u de sponsormogelijkheden lezen, zie https://indischebuurten.nl/sponsoring.

Uiteraard houden wij u op Facebook en op deze website u op de hoogte van ons crowdfundingsactiviteiten.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=48#sigProId2d08c006df

 

Op 22 juli was Dick Rozing te gast in de Indische buurt van Purmerend. Piet Jonker, interviewer en Connie Dijkstra, cameravrouw beiden van www.weidevenner.nl maakten een aantal korte filmpjes over het ontstaan van de Indische buurt in Weidevenne. Ook de achtergrond van de straatnamen in deze buurt kwam aan bod. Vanfa begin september is deel 2 van het interview te zien op  youtube. Klik de volgende url aan en dit vertelt over Java en Sumba en doet een oproep naar foto's van het begin van deze buurt: https://www.youtube.com/watch?v=KbfIGT2tH0g&feature=youtu.be

Inmiddels heeft de oproep al succes opgeleverd. Een bewoonster uit de straat met de naam Sumba heeft ons 9 foto's uit 1996 en 1997 gestuurd. Op 6 november 1997 kreeg zij de sleutel. U kunt deze foto's zie op onze website: https://indischebuurten.nl/buurten/purmerend

Heeft u nog foto's van de bouw of andere activiteiten in de Indische buurt omdat u in een van de volgende straten woont: Bali, Flores, Gordel van Smaragd, Java, Kalimantan, Lombok, Madura, Sulawesi, Sumatra, Sumba of Timor, stuur dan een e-mail naar info@indischebuurten.nl. Uw foto's worden dan geplaatst op onze website, uiteraard met bronvermelding.

 

 

Afgelopen woensdag 28 augustus jl. fietste Dick Rozing, na zijn bezoek als rapporteur wetsuitvoering van de Stichting Pelita aan een client, even door de nieuwste Oost-Indische buurt van Nijmegen, Batavia. Deze prachtige nieuwbouwwijk aan de Waal ligt naast het Honigterrein en kijkt uit op de fraaie brug De Oversteek. Dwars door de wijk loopt de Laan van Oost-Indie, eveneens als in Den Haag vernoemd naar een herberg (en fort). Op deze straat komen meerdere straten uit die zijn vernoemd naar Indische Nijmegenaren, die eerst in Nederlands-Indie en later ook in Nijmegen actief waren. Het betreft Wilhelm Linnemann, 1895-1968, Militair cartograaf; Albert Antonius Trouwborst 1928-2007, Antropoloog; Jozef Wardenaar, 1935-2002, Organisator Indische activiteiten; Ernst Ferdinand Portier, 1916-2008, Voormalig dwangarbeider Birmaspoorlijn; Johanna Maria Carolina Kloppenburg-Versteegh, 1862-1948, Kruidengeneeskundige en schrijfster; Jan Napoleon Nieraeth, 1916-1993, Organisator Indische activiteiten en Jacobus August Hompe, 1917-2000, Indoloog. Auteur van het boek Bandoeng aan de Waal, Pieke Hooghoff, heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de straatnamencommissie voor deze vernoemingen heeft gekozen, daar ze ook in dit boek zijn besproken. Bent u nieuwsgierig naar deze buurt, waar de eerste huizen aan de Nono Waardenaarstraat in 2015/2016 zijn gebouwd, geniet dan van de 46 foto's ophttps://indischebuurten.nl/buurten/nijmegen

Maandag 22 juli jl was Dick Rozing uitgenodigd door Conny Dijkstra en Piet Jonker van de digitale wijkkrant de Weidevenner in Purmerend. Met camera en microfoon wandelden zij door de 'Indische buurt'. Het interview begon op de Gordel van smaragd hoek Sumatra. Naast uitleg over het ontstaan van de buurt en de naamgeving deed Dick ook een oproep tot het sturen van foto's van de bouw van deze straten of leuke beelden van een buurtfeest of ander evenement. De foto's worden geplaatst op deze website.

Voor het het ruim 7 minuten durende interview, gaat u naar https://www.youtube.com/watch?v=RvCVxBj5WVE&feature=youtu.be

Java-eiland is een van de Oost-Indische buurten in Amsterdam 
De aanleg van het Noordzeekanaal ging gepaard met de aanleg van nieuwe kades aan het Amsterdamse IJ. Allereerst de Handelskade, maar die was na enkele jaren al weer te klein. De N.V. Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ (SMN) – die een lijndienst op Nederlands Oost-Indië onderhield – had hier aanvankelijk haar emplacementen. Het verkeer met Oost-Indië nam echter fors toe waardoor het bedrijf nieuwe kades nodig had. De maatschappij huurde in 1907 een terrein midden in het IJ, op de IJkade, die ooit aangelegd was als golfbreker. Hier liet het bedrijf een pakhuis met twee verdiepingen bouwen. De versnippering van het bedrijf die hiermee ontstond, voldeed slecht. Daarom werd besloten om het gehele bedrijf op het westelijk deel van het IJ-eiland te concentreren. Dit gebeurde in het jaar 1910. Om verwarring met het oostelijk deel van de IJkade te voorkomen besloot het gemeentebestuur in 1914 om aan dit westelijk deel de namen Sumatrakade en Javakade te geven, naar gebieden waarop de SMN een maildienst onderhield. 

In het boek Onze Indische buurten (verschijningsdatum 2020) heeft auteur Ton Heijdra de geschiedenis van dit eiland uitvoeriger beschreven. 

Op deze website treft u bijna 80 historische beelden en 75 foto's aan van juli 2019! Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/amsterdam

Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/amsterdam en geniet.

De Willem Ruysstraat, 2015
Op grens van de deelgebieden Scheldewerf en Scheldewijk in Vlissingen loopt De Willem Ruysstraat. Het college van B & W had op 10 maart 2015 reeds besloten deze straat te vernoemen naar het bekendste schip door de Schelde gebouwd, De Willem Ruys. Het motorschip De Willem Ruys, dat op 1 juli 1946 werd gedoopt en te water gelaten, werd vernoemd naar de in de oorlog gefusilleerde Rotterdamsche Lloyd-directeur Willem Ruys (1894-1942). Op 2 december 1947 voer De Willem Ruys voor het eerst naar Nederlands-Indië. De Willem Ruys bracht duizenden repatrianten uit Nederlands-Indië naar Nederland.

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft op 10 juli 2019 de definitieve straatnamen vastgesteld voor 27 straten en 5 hofjes in een nieuwbouwwijk op Centrumeiland, IJburg. Deze straten worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen. Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Met de geweldige medewerking van Stadsarchief Vlaardingen (Harm Jan Luth en Joke van Leeuwen) is het team Onze Indische buurten in het bezit gekomen van bijna 100 historische foto's van de Indische buurt. Vele huizenblokken, flats, scholen, kerken in zwart-wit in een bijna leeg straatbeeld staan nu met bijbehorende omschrijvingen op https://www.indischebuurten.nl/buurten/58-vlaardingen.

In de herfst van 2018 ben ik zelf op de fiets ook door alle straten getrokken met de camera. Van beide fotoseries kunnen ook Vlaardingen Indische Buurt en Wijkvereniging Indische Buurt meegenieten. De prachtige Indische buurt in Vlaardingen is beschreven door de heer Wout Breems (helaas is deze oud-voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen deze winter overleden). Zijn artikel komt in het boek Onze Indische buurten dat volgend jaar uitkomt. Hierover binnenkort meer.