Het begint een Kersttraditie te worden. Precies een jaar geleden melden wij u het aantreffen van enkele Indische buurten in Suriname. Deze week werden wij getipt door mevrouw Mady Schoenmaker die op onze Facebook-pagina het volgende schreef: 'Hebben jullie bij Indische Buurten ook in Spanje de wijk "El Atabal" bij Malaga opgenomen. Familieleden hebben daar meteen na de oprichting gewoond. Het is grappig om nu te zien dat straatnamen als Sumatra, Borneo, enz nog steeds bestaan terwijl er nu Spanjaarden wonen.' Uiteraard gingen wij direct op onderzoek uit via Google Maps, en ja hoor 21 straten waarvan 18 een Oost-Indische naam dragen en 3 een West-Indische. Calle Bali, Calle Java, Calle Celebes Barat, Calle Madura en ga zo maar door. Al gauw kregen we de tip om in wikipedia te kijken. Op onze website hebben we de tekst hiervan deels overgenomen aangevuld met alle Indische straatnamen. Ook de biografie over Tjalie Robinson geeft veel extra informatie over het ontstaan van deze wijk, waar in de hoogtijdagen circa 250 Indische gezinnen woonden. Nu is helaas de laatste Indo vertrokken of overleden aldaar, maar de straatnamen en een monument ter herinnering aan het feit dat het eens een Indische kolonie was zijn er nog. Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/malaga-el-atabel voor meer informatie.

Van 1945 tot 1949 werd in Nederlands-Indie de dekolonisatie-oorlog gevoerd. Vele jongens/mannen gingen in deze periode vrijwillig of als dienstplichtig militair naar de Oost. Uit idealisme of plichtsgevoel brachten zij het offer van jaren uit hun leven, om gevolg te geven aan een legitiem gegeven opdracht en oproep van de Staat der Nederlanden en werden gezonden naar Nederlands-Indie. De afgelopen weken hebben we op de tv kunnen zien wat 'Onze jongens op Java' hebben meegemaakt, maar ook hoeveel vrijheidsstrijders aan Indonesische kant zijn gesneuveld en welk leed dat heeft veroorzaakt. Nu wordt er al enkele jaren onderzoek gedaan naar deze periode.
In de jaren 50 heeft de gemeente Beverwijk de gesneuvelde jongens als geëerd met een straatnaam. Het ging om J. Schuurman, J.H. Hilbers, A.G. Dekker, A.P. de Wit, H.J. Numan, J.P.A. van der Pal, A.W. Bremmers, J.J. Wester en W. Soeteman. Het is de oudste Indische buurt in deze stad, want enkele jaren later volgde aansluitend in deze buurt de Indische buurt met geografische straatnamen. Via auteur en Beverwijk-kenner Jan van der Linden, ook bekend van 'Een straatje om in Beverwijk' en Jaap Zwaan en Wim Spruit, respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting Indië-Monument Beverwijk heeft het Onze Indische buurten-team informatie en foto's ingewonnen over deze negen Beverwijkse jongens die het leven lieten in Nederlands-Indie.

U kunt nu op onze website bij https://indischebuurten.nl/buurten/beverwijk de korte levensverhalen van deze mannen lezen. In de lexicon treft u nog meer informatie aan. https://indischebuurten.nl/buurten/beverwijk

Trouwe lezers van onze Facebookpagina Indische buurten en bezoekers van onze website www.indischebuurten.nl weten dat het Onze Indische buurten-team al maanden bezig is met de eindredactie van de 61 artikelen over de Indische/Molukse buurten in Nederland. Deze week hebben we ons gestort op het artikel over de Molukse buurt in Barneveld. Hierbij kwamen toch nog enkele zaken aan het licht. Ten eerste hebben van oorsprong Molukse bewoners uit Barneveld inspraak gehad in de te realiseren straat(namen) in de wijk Eilanden-West en -Oost. Ook is er dit jaar een straat bijgekomen namelijk Batjan!

Met plezier kunnen we ook melden dat na een goede samenwerking met het Gemeentearchief Barneveld er vele historische en hedendaagse foto's van de woonoorden en de nieuwbouwwijk zijn uitgewisseld. U kunt deze bewonderen op https://indischebuurten.nl/buurten/barneveld

 

In het oktobernummer van Pelitanieuws (jaargang 25, nr. 8) schrijven Sylvia Pessireron en Joaniek Vreeswijk over de ontstaansgeschiedenis van de Molukse buurt in Capelle aan den IJssel. Het begon met een woonoord in 1958, veertien jaar later verhuizen de Molukse Capellenaren, 156 gezinnen van het woonoord naar de woonwijk. De wijk die op enig aandringen van de Kampraad ook de straatnamen zelf mocht benoemen. Dit verzoek werd ingewilligd en de gemeenteraad heeft op 29 november 1971 haar goedkeuring gegeven. De straten kregen de namen Namleastraat, Waitatiristraat, Leasestraat, Ahiolostraat, Tualstraat, Tanimbarstraat, Aroehof, en Bandahof, alle vernoemd naar eilanden en plaatsen op de Zuid-Molukken. Wilt u het hele artikel lezen en enkele foto's zien ga dan naar  https://indischebuurten.nl/buurten/capelle-aan-den-ijssel 

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=40#sigProId54a30f30ac

Sushmeeta Ganesh (1995) studeerde Geschiedenis met een minor in archeologie aan de Anton de Kom Universiteit Suriname. Zij participeerde eerder aan diverse archeologische projecten in Suriname. In 2019 werkte zij als stagiaire mee aan ‘De Grote Suriname Tentoonstelling’ in Amsterdam (De Nieuwe Kerk).

Zij koos mee te werken aan het project ‘Onze Indische buurten’, omdat zij vanuit Suriname de geschiedenis van de Indische buurten uit Suriname en Nederland naar voren wilt brengen. Zij gaat het onderzoek doen samen met haar medestudent Jovan Samson. Voor haar is het een prettige ervaring om mee te mogen werken met deskundigen zoals Karwan Fatah Black, Yvette Kopijn, Marius Atmoredjo, Hariette Mingoen en Dick Rozing.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=40#sigProIdb9ddd24540

Afgelopen zondag 6 oktober toog ik met het OV naar het Wereldmuseum in Rotterdam, vijf dagen na de opening van de tentoonstelling Dossier Indië. Diverse recensies over deze tentoonstellingen had ik al gelezen. Dit moet je zien: Anders kijken naar koloniale fotografie. Koloniale fotografie voor het aardrijkskundeonderwijs waar ik in 2014 een boek over heb geschreven 'Nederlands-Indie door de ogen van het verleden',. Mijn interesse was gewekt. Meerdere bezoekers hadden het noodweer getrotseerd, want het was bedrijvig op de tweede verdieping van het Wereldmuseum aan de Willemskade. De tentoonstelling Dossier Indië is samengesteld door acteur, fotograaf maar nu gastconservator Thom Hoffman. Hij ging hiervoor op zoek in beeldarchieven naar de geschiedenis van koloniaal Indonesië. Hij selecteerde maar liefst 300 foto's. Samen met film en persoonlijke verhalen tonen ze een realistisch beeld van de koloniale periode tussen 1840 en 1949.

Maandag 23 september op doortocht van Middelburg via Vlissingen naar Breskens fietste ik, Dick Rozing, even langs de Scheldewijk in Vlissingen. Door het hekwerk glipte ik richting de bouwactiviteiten. Diverse machines waren nog met de aanleg van het rioolstelsel bezig dat tot november duurt. Een groot bord kondigt de bouw van huizenblokken aan van De Vesting. Aan welke Indische scheeps-/straatnaam deze blokken liggen is nog niet zichtbaar. 
Daarnaast kwam ik het straatnaambordje De Willem Ruysstraat tegen met een keurig onderschrift met bouwnummer 214 en de betekenis van De Willem Ruys

Voor meer foto's ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/vlissingen 

 

Vrijdagmiddag 20 september jl. presenteerde de Molukse Wijkraad, Dewan Maluku Capelle (DMC), het foto- en gedenkboek Panggajo van woonoord naar woonwijk. In het ontmoetingscentrum Nunu Mahua aan de rand van de Molukkenbuurt waren bijna 200 buurtbewoners en genodigden op dit evenement afgekomen. Op deze prachtige nazomerse dag nam de temperatuur in het ontmoetingscentrum tropische waarden aan. Gastheer van deze middag was oud-woonoordbewoner Rocky Tuhuteru. Het eerste exemplaar van Panggajovan woonoord naar woonwijk werd overhandigd aan burgemeester Peter Oskam. In zijn toespraak ging hij in op de hechte band tussen Molukkers en de gemeente Capelle aan den IJssel. Burgemeester Oskam had ook een nieuwtje. Namens de gemeente is een kunstenaar bezig een beeld te maken die de verbondenheid weergeeft.
Diverse sprekers waaronder de voorzitter van de DMC, Richard Thenu en de voorzitter van de Werkgroep Gedenkboek, Ron Kakiailatu vertelden over de totstandkoming van het boek. Het was een emotioneel proces van ruim een jaar geweest, waarbij het idee om alle verhalen en foto's in een boek te vangen van maximaal 80 pagina's al snel werd verlaten. Zo veel verhalen en foto's maakten dat dit hardcover boek 392 pagina's dik werd. De Werkgroep Gedenkboek bestaande uit Cor Lalihatu, Paul Weyling, Christien Hetharia, Hendrik Hetharia, Simon Abraham, Bernard Tentua, Ron Kakiailatu en de jonge gangmaker Roy Thenu kregen hulp en ondersteuning van Nanneke Wigard (Moluks Historisch Museum), die de eindredactie deed en Nus Tahitu, die zorgde voor de opmaak en vormgeving.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=40#sigProId29743d2734