Java-eiland is een van de Oost-Indische buurten in Amsterdam 
De aanleg van het Noordzeekanaal ging gepaard met de aanleg van nieuwe kades aan het Amsterdamse IJ. Allereerst de Handelskade, maar die was na enkele jaren al weer te klein. De N.V. Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ (SMN) – die een lijndienst op Nederlands Oost-Indië onderhield – had hier aanvankelijk haar emplacementen. Het verkeer met Oost-Indië nam echter fors toe waardoor het bedrijf nieuwe kades nodig had. De maatschappij huurde in 1907 een terrein midden in het IJ, op de IJkade, die ooit aangelegd was als golfbreker. Hier liet het bedrijf een pakhuis met twee verdiepingen bouwen. De versnippering van het bedrijf die hiermee ontstond, voldeed slecht. Daarom werd besloten om het gehele bedrijf op het westelijk deel van het IJ-eiland te concentreren. Dit gebeurde in het jaar 1910. Om verwarring met het oostelijk deel van de IJkade te voorkomen besloot het gemeentebestuur in 1914 om aan dit westelijk deel de namen Sumatrakade en Javakade te geven, naar gebieden waarop de SMN een maildienst onderhield. 

In het boek Onze Indische buurten (verschijningsdatum 2020) heeft auteur Ton Heijdra de geschiedenis van dit eiland uitvoeriger beschreven. 

Op deze website treft u bijna 80 historische beelden en 75 foto's aan van juli 2019! Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/amsterdam

Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/amsterdam en geniet.

Hier alvast een impressie.