Flores

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Flores

Flores is een van de Kleine Soenda-eilanden. Het eiland is 13.540 km2. Het aantal inwoners bedroeg in 2010 1.831.000. De hoofdplaats van het eiland Maumere heeft bijna 50.000 inwoners. Met 2.370 meter is de Poco Mandasawu de hoogste berg. Flores dankt zijn naam aan het Portugese woord voor bloemen, maar de Maleise bevolking kende al een kaap met de naam 'Tandjoeng Boenga', wat door de Portugezen letterlijk is vertaald in 'Cabo de Flores'. De Nederlandse gouverneur-generaal Hendrik Brouwer heeft de naam van de kaap op het hele eiland overgedragen in 1636. Het eiland werd in de zeventiende eeuw nog vaak 'Ende' genoemd. Flores ligt in de grenszone tussen het Maleise- en het Melanesische ras. In het westen van het eiland is het Maleise type overheersend, terwijl naar het oosten toe het Melanesische type domineert. Aan de kust wonen afstammelingen van Boeginezen, Makassaren en Bimanezen die zich in de loop der eeuwen met de inheemse bevolking hebben vermengd. Portugese handelaren en missionarissen kwamen in de zestiende eeuw naar Flores, vooral naar de oostelijk regio’s Larantuka en Sikka. Hun invloed is nog steeds merkbaar in Sikka de taal, cultuur en religie.
In 1846 startten de Nederlanders en Portugezen met onderhandelingen over het afbakenen van de gebieden. Echter deze onderhandelingen leidden tot niets. In 1851 werd de Portugese gouverneur van Timor, Solor en Flores, Lima Lopes, geconfronteerd met een verarmde administratie. Hij stemde er mee in om Oost-Flores en de nabijgelegen eilanden aan de Nederlanders tegen een vergoeding van 200.000 gulden te verkopen. Lima Lopes deed dat zonder de toestemming van Lissabon. Ondanks zijn ontslag werd de overeenkomst niet ontbonden en stond Portugal in 1854 haar historische vorderingen op Flores af. Flores werd deel van het grondgebied van Nederlands-Indië.

Bronnen
-           P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896-1905), p.519-527.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921) p.152-156.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Flores_(Indonesië) (10-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Flores (1), Floreslaan (2), Floresplein (1), Floresstraat (17). Totaal 21.

 

Author - Dick Rozing
Hits - 1146