Vorige week appte Thijs Borgers, eindredacteur van Onze Indische buurten, in onze redactieapp: Dick hebben we de Insulindestraat in Rotterdam al opgenomen als los spoor van een Indische straatnaam in Rotterdam. Uit onderzoek op de website van het Stadsarchief Rotterdam bleek al snel dat deze straat er sinds 30-12-1902 is en dat daar in 2003 nog een Insulindeplein bij is gekomen. De Insulindestraat loopt over het terrein van de vroegere buitenplaats 'Insulinde' van de reder, kunstverzamelaar en miljonair Fop Smit jr. Hij voor 1870 in dit deel van Rotterdam het herenhuis Insulinde met tuin en vijver bouwen. Fop Smit jr. was een belegger die het risico niet schuwde en deze investeringen waren niet tot Nederland beperkt. De aandelen, obligaties en deelnemingen in Nederlands-Indië liepen op tot ƒ 1,3 miljoen, waarvan ruim een ton in de Nederlands-Indische Industrie Fabriek van Stoomwerktuigen in Soerabaja. Verder financierde hij de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij met ƒ 90.000, evenals de Java Spoorweg Maatschappij en de Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij. Fop Smit jr. overleed hier op 2 februari 1892 en liet een fortuin achter na van ƒ 7 miljoen een equivalent van € 72 miljoen.  Omstreeks 1900 moest voor de aanleg van de elektrische spoorlijn naar Den Haag de bebouwing en dus ook villa Insulinde wijken. De Insulindestraat loopt parallel aan deze spoorlijn.

Het begint een Kersttraditie te worden. Precies een jaar geleden melden wij u het aantreffen van enkele Indische buurten in Suriname. Deze week werden wij getipt door mevrouw Mady Schoenmaker die op onze Facebook-pagina het volgende schreef: 'Hebben jullie bij Indische Buurten ook in Spanje de wijk "El Atabal" bij Malaga opgenomen. Familieleden hebben daar meteen na de oprichting gewoond. Het is grappig om nu te zien dat straatnamen als Sumatra, Borneo, enz nog steeds bestaan terwijl er nu Spanjaarden wonen.' Uiteraard gingen wij direct op onderzoek uit via Google Maps, en ja hoor 21 straten waarvan 18 een Oost-Indische naam dragen en 3 een West-Indische. Calle Bali, Calle Java, Calle Celebes Barat, Calle Madura en ga zo maar door. Al gauw kregen we de tip om in wikipedia te kijken. Op onze website hebben we de tekst hiervan deels overgenomen aangevuld met alle Indische straatnamen. Ook de biografie over Tjalie Robinson geeft veel extra informatie over het ontstaan van deze wijk, waar in de hoogtijdagen circa 250 Indische gezinnen woonden. Nu is helaas de laatste Indo vertrokken of overleden aldaar, maar de straatnamen en een monument ter herinnering aan het feit dat het eens een Indische kolonie was zijn er nog. Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/malaga-el-atabel voor meer informatie.

Van 1945 tot 1949 werd in Nederlands-Indie de dekolonisatie-oorlog gevoerd. Vele jongens/mannen gingen in deze periode vrijwillig of als dienstplichtig militair naar de Oost. Uit idealisme of plichtsgevoel brachten zij het offer van jaren uit hun leven, om gevolg te geven aan een legitiem gegeven opdracht en oproep van de Staat der Nederlanden en werden gezonden naar Nederlands-Indie. De afgelopen weken hebben we op de tv kunnen zien wat 'Onze jongens op Java' hebben meegemaakt, maar ook hoeveel vrijheidsstrijders aan Indonesische kant zijn gesneuveld en welk leed dat heeft veroorzaakt. Nu wordt er al enkele jaren onderzoek gedaan naar deze periode.
In de jaren 50 heeft de gemeente Beverwijk de gesneuvelde jongens als geëerd met een straatnaam. Het ging om J. Schuurman, J.H. Hilbers, A.G. Dekker, A.P. de Wit, H.J. Numan, J.P.A. van der Pal, A.W. Bremmers, J.J. Wester en W. Soeteman. Het is de oudste Indische buurt in deze stad, want enkele jaren later volgde aansluitend in deze buurt de Indische buurt met geografische straatnamen. Via auteur en Beverwijk-kenner Jan van der Linden, ook bekend van 'Een straatje om in Beverwijk' en Jaap Zwaan en Wim Spruit, respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting Indië-Monument Beverwijk heeft het Onze Indische buurten-team informatie en foto's ingewonnen over deze negen Beverwijkse jongens die het leven lieten in Nederlands-Indie.

U kunt nu op onze website bij https://indischebuurten.nl/buurten/beverwijk de korte levensverhalen van deze mannen lezen. In de lexicon treft u nog meer informatie aan. https://indischebuurten.nl/buurten/beverwijk

Trouwe lezers van onze Facebookpagina Indische buurten en bezoekers van onze website www.indischebuurten.nl weten dat het Onze Indische buurten-team al maanden bezig is met de eindredactie van de 61 artikelen over de Indische/Molukse buurten in Nederland. Deze week hebben we ons gestort op het artikel over de Molukse buurt in Barneveld. Hierbij kwamen toch nog enkele zaken aan het licht. Ten eerste hebben van oorsprong Molukse bewoners uit Barneveld inspraak gehad in de te realiseren straat(namen) in de wijk Eilanden-West en -Oost. Ook is er dit jaar een straat bijgekomen namelijk Batjan!

Met plezier kunnen we ook melden dat na een goede samenwerking met het Gemeentearchief Barneveld er vele historische en hedendaagse foto's van de woonoorden en de nieuwbouwwijk zijn uitgewisseld. U kunt deze bewonderen op https://indischebuurten.nl/buurten/barneveld

 

In het oktobernummer van Pelitanieuws (jaargang 25, nr. 8) schrijven Sylvia Pessireron en Joaniek Vreeswijk over de ontstaansgeschiedenis van de Molukse buurt in Capelle aan den IJssel. Het begon met een woonoord in 1958, veertien jaar later verhuizen de Molukse Capellenaren, 156 gezinnen van het woonoord naar de woonwijk. De wijk die op enig aandringen van de Kampraad ook de straatnamen zelf mocht benoemen. Dit verzoek werd ingewilligd en de gemeenteraad heeft op 29 november 1971 haar goedkeuring gegeven. De straten kregen de namen Namleastraat, Waitatiristraat, Leasestraat, Ahiolostraat, Tualstraat, Tanimbarstraat, Aroehof, en Bandahof, alle vernoemd naar eilanden en plaatsen op de Zuid-Molukken. Wilt u het hele artikel lezen en enkele foto's zien ga dan naar  https://indischebuurten.nl/buurten/capelle-aan-den-ijssel 

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=16#sigProId54a30f30ac

Sushmeeta Ganesh (1995) studeerde Geschiedenis met een minor in archeologie aan de Anton de Kom Universiteit Suriname. Zij participeerde eerder aan diverse archeologische projecten in Suriname. In 2019 werkte zij als stagiaire mee aan ‘De Grote Suriname Tentoonstelling’ in Amsterdam (De Nieuwe Kerk).

Zij koos mee te werken aan het project ‘Onze Indische buurten’, omdat zij vanuit Suriname de geschiedenis van de Indische buurten uit Suriname en Nederland naar voren wilt brengen. Zij gaat het onderzoek doen samen met haar medestudent Jovan Samson. Voor haar is het een prettige ervaring om mee te mogen werken met deskundigen zoals Karwan Fatah Black, Yvette Kopijn, Marius Atmoredjo, Hariette Mingoen en Dick Rozing.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/nieuws?start=16#sigProIdb9ddd24540

Afgelopen zondag 6 oktober toog ik met het OV naar het Wereldmuseum in Rotterdam, vijf dagen na de opening van de tentoonstelling Dossier Indië. Diverse recensies over deze tentoonstellingen had ik al gelezen. Dit moet je zien: Anders kijken naar koloniale fotografie. Koloniale fotografie voor het aardrijkskundeonderwijs waar ik in 2014 een boek over heb geschreven 'Nederlands-Indie door de ogen van het verleden',. Mijn interesse was gewekt. Meerdere bezoekers hadden het noodweer getrotseerd, want het was bedrijvig op de tweede verdieping van het Wereldmuseum aan de Willemskade. De tentoonstelling Dossier Indië is samengesteld door acteur, fotograaf maar nu gastconservator Thom Hoffman. Hij ging hiervoor op zoek in beeldarchieven naar de geschiedenis van koloniaal Indonesië. Hij selecteerde maar liefst 300 foto's. Samen met film en persoonlijke verhalen tonen ze een realistisch beeld van de koloniale periode tussen 1840 en 1949.

Maandag 23 september op doortocht van Middelburg via Vlissingen naar Breskens fietste ik, Dick Rozing, even langs de Scheldewijk in Vlissingen. Door het hekwerk glipte ik richting de bouwactiviteiten. Diverse machines waren nog met de aanleg van het rioolstelsel bezig dat tot november duurt. Een groot bord kondigt de bouw van huizenblokken aan van De Vesting. Aan welke Indische scheeps-/straatnaam deze blokken liggen is nog niet zichtbaar. 
Daarnaast kwam ik het straatnaambordje De Willem Ruysstraat tegen met een keurig onderschrift met bouwnummer 214 en de betekenis van De Willem Ruys

Voor meer foto's ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/vlissingen