Op 10 november 1995 zijn op de Maasvlakte II een aantal straten vernoemd naar zeestraten in de Indische archipel, te weten de Karimatastraat, Malakkastraat, Makassarstraat en de Madoerastraat, respectievelijk naar:
de Straat Karimata, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Borneo en Billiton, die de Javastraat met de Zuidchinese Zee verbindt.
de Straat Makassar, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Borneo en Sulawesi (Celebes), die de Javazee met de Celebeszee verbindt, 
- de Straat van Malakka, een zeestraat tussen het schiereiland Malakka en het eiland Sumatra, die de Indische Oceaan met de Zuidchinese Zee verbindt. en
- de Straat van Madoera, een zeestraat in de Javazee tussen de Indonesische eilanden Java en Madoera. De ligging van deze straat werd bij besluit B&W op 25 september 2017 gewijzigd.
Recent ben ik op de fiets door de Maasvlakte gereden op weg naar Hoek van Holland (met de catamaran) en heb enkele foto's gemaakt. Jammer dat de straatnamenbordjesmaker een eigen zeestraat heeft bedacht, want de Straat van Karima kan ik nergens vinden, zie foto.

 

 

Nieuw: een West-Indische buurt: Wie wat bewaart, heeft wat
In Schalkwijk liggen op het in de jaren 70 ontgonnen kantorengebied omgeven door de Amerikaweg, Europaweg en Kennedylaan twee West-Indische straten, de Surinameweg en Antillenweg (collegebesluit van 7 augustus 1970). De laatste decennia ziet de gemeente het aantal lege kantoren aanzienlijk toenemen. Samen met vastgoedeigenaren wordt gewerkt aan de transformatie van dit voormalige kantorencomplex, project ‘Schalwijk-Midden, stad tussen de bomen’. Het moet een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied worden. Eind november 2017 worden de Antillenweg en Surinameweg omgedoopt naar Antillenpad en Surinamepad. Voor de te realiseren woningen zijn straten nodig. De straatnaamcommissie had na het besluit ten aanzien van het Deliterrein in de Indische buurt van december 2019 de namen van de West-Indische straten, Arubastraat, Bonairestraat, Curaçaoplein, Sabaplaats en St. Eustatiusplaats) weer beschikbaar.
Aansluitend bij de twee bestaande paden, besluit het college van B & W het advies van de straatnaamcommissie over te nemen en worden op 13 maart 2020 de volgende straten benoemd, Arubapad, Bonairepad, Curaçaoplantsoen, Sabapad, Sint Eustatiuspad en Sint Maartenpad. Wie wat bewaart, heeft wat...een nieuwe West-Indische buurt is geboren.

https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/ (geraadpleegd 2-9-2020).

We hebben even gewacht tot na de zomervakantie om u dit te melden, maar de eerste zes artikelen voor het boek Onze Indische buurten betreffende de gemeente Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Bergen op Zoom, Beverwijk, Breda en Doetinchem zijn enkele weken geleden naar onze vormgeefster Maura van Wermeskerken gestuurd. Na de laatste aanvullingen en actualisering van deze artikelen door Dick Rozing, hebben de redacteuren en eindredacteuren Michael Bremmers en Thijs Borgers zich op de teksten, kaarten, afbeeldingen en bijschriften gestort. Elke gemeente wordt door Maura vormgegeven in de stijl van ons Reismodel, zoals u dat op de Homepagina kunt vinden en downloaden. 
Ondertussen werkt het team verder aan de redactie van de overige artikelen en kaderteksten. Maura verwerkt in een groot aantal hoofdteksten een wat wij noemen kadertekst, dit om een bijzonder fenomeen in de hoofdtekst te verdiepen.

Als u denkt dat er geen nieuwe Indische buurten ontstaan, nu binnenkort leest u op onze website en op de Facebookpagina, dat Haarlem eind vorig jaar een West-Indische buurt rijker is geworden. De eerste bouwactiviteiten zijn er al. Waar? Zie kaartje

Op het Centrumeiland in Amsterdam wordt volop gebouwd. Her en der op de opgespoten zandvlakte verrijzen huizenblokken. Soms alleenstaande, soms ook in een rijtje. Enkele straten beginnen al vorm te krijgen. Op de braakliggende terreinen staan hekwerken in een driehoek waar het straatnaambordje al aanhangt. 
Wanneer je de Strandeilandlaan inrijdt kom je na honderd meter links een informatiebord tegen met de plattegrond van de nog in ontwikkeling zijnde buurt. Ruim een jaar geleden tijdens de slavernijherdenking op 1 juli (ketikoti) heeft burgemeester Halsema de straatnamen bekend gemaakt. De straten zijn vernoemd naar strijders tegen kolonialisme en slavernij in Nederlands-Indie, Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. De personen en begrippen van de 27 straatnamen en 5 hofjes zijn stuk voor stuk nader uitgelegd.

Eddy Sülzle digitale prentbriefkaartenverzamelaar op de website Hilvesrum-in-kaarten heeft ons de afgelopen dagen weer verrast met het sturen van historische foto's van villa's in Hilversum die een Indische naam dragen. Vaak gaf de eerste bewoner van een villa, een naam aan zijn optrekje. Veelal betrof het heren die hun geld hadden verdiend in de Oost. Ook stuurde Eddy ons drie prentbriefkaarten van landgoed Bantam. Ga naar onze website www.indischebuurten.nl, klik op de button Sporen en scrol naar Hilversum. Veel kijkplezier. En heeft u in uw gemeente een Indisch spoor ontdekt, geeft u dat dan aan ons door? We verwerken dat op onze website.

Prentbriefkaartenverzamelaar Eddy Sülzle van de website hilversum-in-kaarten (google hierop en u vindt hem) heeft een prachtige serie van zijn prentbriefkaarten betreffende de Oost- en West-Indische buurt met het team van Onze Indische buurten gedeeld. Unieke historische kaarten die hij al sinds 2001 verzamelt. Bezoek nu onze website www.indischebuurten.nl/buurten/hilversum en bij de historische foto's treft u twintig nieuwe afbeeldingen van straten en enkele villa's. 

In Rotterdam zijn vijf nieuwe straten in Charlois vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) stemde in met het advies van de straatnamen- en gedenktekenscommissie en de gebiedscommissie Charlois. In 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huis aan de Tulastraat. De andere benoemde straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad. Voor het team Onze Indische buurten de nieuwste West-Indische buurt in Nederland. Precies een jaar geleden gaf op Keti koti burgemeester Halsema van Amsterdam ook ruim dertig namen gerelateerd aan slavernij en koloniale overheersing aan straten op het Centrumeiland in Amsterdam.

Rotterdammmer Simão Miguel stuurde in november 2019 een suggestie naar de straatnamen- en gedenktekencommissie voor het vernoemen van een straat naar Tula. Simão Miguel: “Ik ben blij dat deze straatnamen in zo’n korte tijd zijn benoemd! Er is niet altijd meteen een goede plek voor een nieuwe straatnaam. Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam. Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”

U kunt de achtergrondinformatie over de vijf namen lezen in ons lexicon. Ga naar https://indischebuurten.nl/lexicon/west-indische-buurten en typ Tula, Thico, Janey Tetary, Virginia Gaai of Boni in.

ICOMOS Nederland organiseert op 10 juni a.s. de eerste online livecast ICOMOS Lezingen-avond via Zoom! Het thema deze avond is Indische buurten. Sprekers zijn Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Dick Rozing (Onze Indische buurten) en Michael Bremmers (Onze Indische buurten). 

De avond start om 19.30 en zal om 21.00 uur eindigen. Abrahamse gaat in op de stedenbouw rond 1900. Rozing neemt u mee op zijn ontdekkingstocht van de ontstaansgeschiedenis van de Indische buurten en Bremmers zal verhalen uit de casus Indische buurt Korrewegwijk-De Hoogte in Groningen.

Aanmelding voor de lezing is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl. Na aanmelding ontvangt u instructies over hoe deel te nemen aan deze online livecast via Zoom. Elke spreker zal circa 15 minuten zijn presentatie houden, waarna een moderator in de pauze van 15 minuten u de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.

ICOMOS-Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).