Op het Centrumeiland in Amsterdam wordt volop gebouwd. Her en der op de opgespoten zandvlakte verrijzen huizenblokken. Soms alleenstaande, soms ook in een rijtje. Enkele straten beginnen al vorm te krijgen. Op de braakliggende terreinen staan hekwerken in een driehoek waar het straatnaambordje al aanhangt. 
Wanneer je de Strandeilandlaan inrijdt kom je na honderd meter links een informatiebord tegen met de plattegrond van de nog in ontwikkeling zijnde buurt. Ruim een jaar geleden tijdens de slavernijherdenking op 1 juli (ketikoti) heeft burgemeester Halsema de straatnamen bekend gemaakt. De straten zijn vernoemd naar strijders tegen kolonialisme en slavernij in Nederlands-Indie, Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. De personen en begrippen van de 27 straatnamen en 5 hofjes zijn stuk voor stuk nader uitgelegd.

Eddy Sülzle digitale prentbriefkaartenverzamelaar op de website Hilvesrum-in-kaarten heeft ons de afgelopen dagen weer verrast met het sturen van historische foto's van villa's in Hilversum die een Indische naam dragen. Vaak gaf de eerste bewoner van een villa, een naam aan zijn optrekje. Veelal betrof het heren die hun geld hadden verdiend in de Oost. Ook stuurde Eddy ons drie prentbriefkaarten van landgoed Bantam. Ga naar onze website www.indischebuurten.nl, klik op de button Sporen en scrol naar Hilversum. Veel kijkplezier. En heeft u in uw gemeente een Indisch spoor ontdekt, geeft u dat dan aan ons door? We verwerken dat op onze website.

Prentbriefkaartenverzamelaar Eddy Sülzle van de website hilversum-in-kaarten (google hierop en u vindt hem) heeft een prachtige serie van zijn prentbriefkaarten betreffende de Oost- en West-Indische buurt met het team van Onze Indische buurten gedeeld. Unieke historische kaarten die hij al sinds 2001 verzamelt. Bezoek nu onze website www.indischebuurten.nl/buurten/hilversum en bij de historische foto's treft u twintig nieuwe afbeeldingen van straten en enkele villa's. 

In Rotterdam zijn vijf nieuwe straten in Charlois vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) stemde in met het advies van de straatnamen- en gedenktekenscommissie en de gebiedscommissie Charlois. In 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huis aan de Tulastraat. De andere benoemde straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad. Voor het team Onze Indische buurten de nieuwste West-Indische buurt in Nederland. Precies een jaar geleden gaf op Keti koti burgemeester Halsema van Amsterdam ook ruim dertig namen gerelateerd aan slavernij en koloniale overheersing aan straten op het Centrumeiland in Amsterdam.

Rotterdammmer Simão Miguel stuurde in november 2019 een suggestie naar de straatnamen- en gedenktekencommissie voor het vernoemen van een straat naar Tula. Simão Miguel: “Ik ben blij dat deze straatnamen in zo’n korte tijd zijn benoemd! Er is niet altijd meteen een goede plek voor een nieuwe straatnaam. Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam. Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”

U kunt de achtergrondinformatie over de vijf namen lezen in ons lexicon. Ga naar https://indischebuurten.nl/lexicon/west-indische-buurten en typ Tula, Thico, Janey Tetary, Virginia Gaai of Boni in.

ICOMOS Nederland organiseert op 10 juni a.s. de eerste online livecast ICOMOS Lezingen-avond via Zoom! Het thema deze avond is Indische buurten. Sprekers zijn Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Dick Rozing (Onze Indische buurten) en Michael Bremmers (Onze Indische buurten). 

De avond start om 19.30 en zal om 21.00 uur eindigen. Abrahamse gaat in op de stedenbouw rond 1900. Rozing neemt u mee op zijn ontdekkingstocht van de ontstaansgeschiedenis van de Indische buurten en Bremmers zal verhalen uit de casus Indische buurt Korrewegwijk-De Hoogte in Groningen.

Aanmelding voor de lezing is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl. Na aanmelding ontvangt u instructies over hoe deel te nemen aan deze online livecast via Zoom. Elke spreker zal circa 15 minuten zijn presentatie houden, waarna een moderator in de pauze van 15 minuten u de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.

ICOMOS-Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie). 

Op 17 februari 2020 opende Koning Willem-Alexander het Multatuli-jaar in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij onthulde een gedenksteen ter ere van Eduard Douwes Dekker. We vieren namelijk de 200e geboortedag van onze schrijver. Multatuli het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker schreef het boek Max Havelaar, of De koffijveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij in 1859 in Brussel en het werd uitgegeven door uitgeverij J. De Ruyter te Amsterdam in 1860. 
Door het coronavirus is het Multatuli Museum voor het publiek tot en met 1 juni 2020 gesloten.

Het Team Onze Indische buurten kreeg van volgers de vraag of Eduard Douwes Dekker of Multatuli en zijn werk Max Havelaar eigenlijk wel zijn vernoemd in straatnamen. We hebben het voor u onderzocht. Geen van de drie namen ligt in een Indische buurt, maar de namen zijn wel degelijk vernoemd. Uiteraard treft u de straten aan in Schrijversbuurten. De drie namen zijn onlosmakelijk met Nederlands-Indië verbonden en op de website https://indischebuurten.nl/lexicon/overige-indische-sporen vindt u beschrijvingen van deze namen. Maar welke van de drie namen is nu het populairst als straatnaam?

-   Max Havelaar is 9 keer vernoemd en komt onder andere in Den Haag en Rotterdam voor.
-   Eduard Douwes Dekker komt 16 keer voor, waaronder in Utrecht, Amsterdam en Dordrecht. Opvallend genoemd op Goirle na alleen in plaatsen in de Randstad.
-   Multatuli spant de kroon. 46 plaatsen in Nederland, veelal middelgrootte provinciesteden hebben een Multatulistraat, -laan, -hof, of -weg.

Zijn we een straat vergeten? Stuurt u ons een e-mail en het komt goed.

Zeker zes jaar geleden heeft Ab Gellekink lid van Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker het artikel over de Indische buurt(en) in Enschede geschreven. Trouwe lezers van onze Facebookpagina weten dat het team Onze Indische buurten al maanden druk bezig is per artikel (meer dan 60 gemeenten) de teksten na te kijken en deze van beeld- en kaartmateriaal te voorzien. Dick Rozing kwam afgelopen week in contact met een aantal enthousiaste leden van de Sociëteit Enschede-Lonneker. Zo gaat Jan Breteler nog op zoek naar teksten over de ontwikkeling van de Indische buurt. Hij kijkt dan naar stadsontwikkeling, stadsplanologie en de architectuur. Maar in de inleiding van het artikel legt Gellekink de link tussen Enschede en Nederlands-Indië. Nu die link bestond uit textiel, ofwel de katoentjes. Vele fabrieken, zoals Scholten, Van Heek, Menko, Ter Kuile en Jannink produceerden voor Indië. Gelukkig kwamen we ook met Johan Hemken, lid van de SHSEL in gesprek. Hemken heeft een enorme verzameling prentbriefkaarten. Diverse telefoontjes hebben we gevoerd en nadien kwam de ene e-mail na de andere met prachtige scans van de textielfabrieken en de Twenstsche Bank, want ook deze bank ontstond als gevolg van de handel in textiel. 

U kunt alvast genieten van 30 prachtige foto's uit de collectie van Johan Hemken. Het team Onze Indische buurten dankt hem hartelijk voor deze uniek bijdrage. Ga naar https://indischebuurten.nl/buurten/enschede 

 

In juni 2012 is verslaggeefster Jerney Zwart voor het maandblad Moesson naar Malaga gevlogen om een artikel te schrijven over de Indische enclave in zuid Spanje, El Atabal. Ze sprak daar met enkele tachtigers die daar in 1970 zijn komen wonen. Ook sprak zij de Nederlands sprekende eigenaar van Hotel Villa Guadalupe / Restaurant Amador. Tijdens haar verblijf heeft Jerney mooie foto's gemaakt van de 'Indische' straten (calles), de flora, de steile hellingen, het monument en Malaga en de kust. U kunt haar vele foto's bewonderen op  https://indischebuurten.nl/buurten/malaga-el-atabel 

Wanneer u herinneringen heeft aan El Atabal of historische foto's uit de jaren 60 of 70 dan zouden wij die graag plaatsen bij het artikel dat in het boek Onze Indische buurten komt. Uiteraard doen wij aan bronvermelding. U kunt een e-mail sturen naar info@indischebuurten.nl