De gemeente Amsterdam vernoemt 27 straten in een nieuwe wijk op IJburg (Centrumeiland) naar personen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit heeft burgemeester Halsema bekend gemaakt tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam (Keti Koti).

Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De 27 vastgestelde straatnamen op Centrumeiland zijn verbonden met Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen.

Vanaf 28 juni 2019 is 'Nationaal Museum Sophiahof - Van Indië tot nu' open voor publiek. Dit kennis-, cultuur- en ontmoetingscentrum vervult een verbindende rol door een groot publiek en nieuwe generaties kennis te laten maken met het gedeelde verleden en heden van Nederland en voormalig Nederlands-Indië . De geschiedenis en cultuur van gemeenschappen met een achtergrond in Nederlands-Indië staan hierbij centraal. Vanuit diverse organisaties waren bijna 200 mensen op de uitnodiging afgekomen. Theatergroep DeltaDua en enkele sprekers, waaronder Reggie Baay Baay, gaven inhoud aan het middagprogramma. Ook was er gelegenheid tot bezoek van het museum. Hierbij stuitte Pelita-collega Josselien Verhoeve op haar video bij het verhaal over haar grootvader Frits Dahler en zag Pelita-collega Peter Bouman een foto van zijn vader en bijbehorende geschiedenis. Zie bijgevoegde foto's. Donderdag komt er hoog bezoek, namelijk Koning Willem Alexander.