De Willem Ruysstraat, 2015
Op grens van de deelgebieden Scheldewerf en Scheldewijk in Vlissingen loopt De Willem Ruysstraat. Het college van B & W had op 10 maart 2015 reeds besloten deze straat te vernoemen naar het bekendste schip door de Schelde gebouwd, De Willem Ruys. Het motorschip De Willem Ruys, dat op 1 juli 1946 werd gedoopt en te water gelaten, werd vernoemd naar de in de oorlog gefusilleerde Rotterdamsche Lloyd-directeur Willem Ruys (1894-1942). Op 2 december 1947 voer De Willem Ruys voor het eerst naar Nederlands-Indië. De Willem Ruys bracht duizenden repatrianten uit Nederlands-Indië naar Nederland.

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft op 10 juli 2019 de definitieve straatnamen vastgesteld voor 27 straten en 5 hofjes in een nieuwbouwwijk op Centrumeiland, IJburg. Deze straten worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen. Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Met de geweldige medewerking van Stadsarchief Vlaardingen (Harm Jan Luth en Joke van Leeuwen) is het team Onze Indische buurten in het bezit gekomen van bijna 100 historische foto's van de Indische buurt. Vele huizenblokken, flats, scholen, kerken in zwart-wit in een bijna leeg straatbeeld staan nu met bijbehorende omschrijvingen op https://www.indischebuurten.nl/buurten/58-vlaardingen.

In de herfst van 2018 ben ik zelf op de fiets ook door alle straten getrokken met de camera. Van beide fotoseries kunnen ook Vlaardingen Indische Buurt en Wijkvereniging Indische Buurt meegenieten. De prachtige Indische buurt in Vlaardingen is beschreven door de heer Wout Breems (helaas is deze oud-voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen deze winter overleden). Zijn artikel komt in het boek Onze Indische buurten dat volgend jaar uitkomt. Hierover binnenkort meer.

De gemeente Amsterdam vernoemt 27 straten in een nieuwe wijk op IJburg (Centrumeiland) naar personen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit heeft burgemeester Halsema bekend gemaakt tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam (Keti Koti).

Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De 27 vastgestelde straatnamen op Centrumeiland zijn verbonden met Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen.

Vanaf 28 juni 2019 is 'Nationaal Museum Sophiahof - Van Indië tot nu' open voor publiek. Dit kennis-, cultuur- en ontmoetingscentrum vervult een verbindende rol door een groot publiek en nieuwe generaties kennis te laten maken met het gedeelde verleden en heden van Nederland en voormalig Nederlands-Indië . De geschiedenis en cultuur van gemeenschappen met een achtergrond in Nederlands-Indië staan hierbij centraal. Vanuit diverse organisaties waren bijna 200 mensen op de uitnodiging afgekomen. Theatergroep DeltaDua en enkele sprekers, waaronder Reggie Baay Baay, gaven inhoud aan het middagprogramma. Ook was er gelegenheid tot bezoek van het museum. Hierbij stuitte Pelita-collega Josselien Verhoeve op haar video bij het verhaal over haar grootvader Frits Dahler en zag Pelita-collega Peter Bouman een foto van zijn vader en bijbehorende geschiedenis. Zie bijgevoegde foto's. Donderdag komt er hoog bezoek, namelijk Koning Willem Alexander.