Vanaf 28 juni 2019 is 'Nationaal Museum Sophiahof - Van Indië tot nu' open voor publiek. Dit kennis-, cultuur- en ontmoetingscentrum vervult een verbindende rol door een groot publiek en nieuwe generaties kennis te laten maken met het gedeelde verleden en heden van Nederland en voormalig Nederlands-Indië . De geschiedenis en cultuur van gemeenschappen met een achtergrond in Nederlands-Indië staan hierbij centraal. Vanuit diverse organisaties waren bijna 200 mensen op de uitnodiging afgekomen. Theatergroep DeltaDua en enkele sprekers, waaronder Reggie Baay Baay, gaven inhoud aan het middagprogramma. Ook was er gelegenheid tot bezoek van het museum. Hierbij stuitte Pelita-collega Josselien Verhoeve op haar video bij het verhaal over haar grootvader Frits Dahler en zag Pelita-collega Peter Bouman een foto van zijn vader en bijbehorende geschiedenis. Zie bijgevoegde foto's. Donderdag komt er hoog bezoek, namelijk Koning Willem Alexander.