Pal, Johannes Adrianus van der

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Pal, Johannes Adrianus van der

Johannes Adrianus van der Pal werd geboren op 15 augustus 1926 te Heiloo en overleed op 5 december 1948 te Krajak. In 1930 kwam hij met zijn ouders in Beverwijk wonen. Na de lagere school ging hij naar de MULO en na het behalen van zijn diploma ging hij werken bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland. In de avonduren studeerde hij boekhouden, In de loop van 1946 moest hij in Militaire dienst en vertrok met de Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië. Hij was ingedeeld bij 4-4-8 Regiment Infanterie als soldaat 1e der infanterie. Na een verblijf in Tandjoeng Priok, kwam hij uiteindelijk in Kratjang terecht. Op de vroege ochtend van 5 december 1948 werd zijn drietonner nabij het plaatsje Rantjabadak (Bogor) vanuit een hinderlaag beschoten waarbij hij sneuvelde. Hij ligt begraven op het ereveld Menteng Poeloe te Djakarta. Hij is een van de negen inwoners uit Beverwijk die door oorlogshandelingen in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het 'Indië-monument' in Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan deze negen inwoners.

Bron
-           http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/oorlogslachtoffersNI.pdf (24-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van der Palstraat (1)

 

 

Author - Dick Rozing
Hits - 890
Synoniemen: van der Pal