Stein Callenfels, Pieter Vincent van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Stein Callenfels, Pieter Vincent van

Pieter Vincent van Stein Callenfels werd geboren op 4 september 1883 in Maastricht en overleed op 26 april 1938 te Colombo, Ceylon, nu Sri Lanka. Hij was indoloog, archeoloog en prehistoricus. Hij ging naar de HBS in Nijmegen. Hier raakte hij bevriend met zijn leeftijdgenoot N.J. Krom. Aan hem had hij zijn belangstelling voor de archeologie te danken. In 1902 ging hij indologie te Leiden studeren, waar hij in 1904 het grootambtenaarsexamen aflegde. Op voorspraak van J.B. van Heutsz kwam hij in dat zelfde jaar in dienst van de Algemeene Secretarie van Nederlands-Indië. In 1905 werd hij overgeplaatst naar de residentie Soerabaja als aspirant-controleur van Modjokerto. Zijn ambtelijke carrière was geen succes, omdat hij wars was van het protocol waartoe de dienst hem verplichtte. In 1906 nam hij ontslag. Hierna volgde een tijd van zwerven over Java, waarin hij en passant zeer veel kennis opdeed over de bevolking van Java. In 1908 werd hij employé en daarna administrateur van de koffieonderneming Djaean te Modjokerto. 

Behalve als een bekwaam administrateur bleek hij zich hoe langer hoe meer te ontpoppen als een kenner van de Javaanse cultuur, in het bijzonder van de wajang en de Hindu-Javaanse cultuur. Dank zij zijn vroegere schoolvriend Krom kreeg hij in 1915 een betrekking bij de in Nederlands-Indië ingestelde Oudheidkundige Dienst. Als autodidact bleef hij daar werkzaam tot 1921. In dat jaar vertrok hij naar Nederland om zich verder te bekwamen in de archeologie en de Javaanse cultuur. In Nederland was hem opgevallen dat er op het gebied van de Indische prehistorie haast niets onderzocht was. De stimulering van deze tak van wetenschap werd het levensdoel van Van Stein, dat hij mede kon nastreven dank zij zijn terugkeer in 1924, nu als inspecteur bij de Oudheidkundige Dienst. Men kan zeggen dat hij de grondlegger van de beoefening van de prehistorie in Nederlands-Indië is geweest. Wereldberoemd werd zijn ontgraving van de Guwa Lawa te Sampung bij Madioen. Met kippenveertjes en bamboekrabbers werden de vondsten zeer geduldig te voorschijn gehaald. Helaas zijn de publicaties over zijn opgravingen blijven steken in voorlopige verslagen. Zijn methodische wijze van werken wekte internationaal veel opzien. Ook zijn theorieën over de prehistorische relaties tussen de verschillende gebieden in Azië vonden veel weerklank.

Bronnen
-           http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/steincallenfels (6-12-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Vincent_van_Stein_Callenfels (6-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Stein Callenfelslaan (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 520
Synoniemen: Stein Callenfels