Tempo doeloe

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Tempo doeloe

Tempo doeloe is een historisch tijdperk van circa 1870 tot het begin van de WO I in 1914 in Nederlands-Indië. Tempo doeloe betekent ‘de tijd van vroeger’, maar in het Nederlands wordt hiermee vaak ‘die goede oude tijd’ aangeduid. In 1870 kwam in Nederlands-Indië de Agrarische Wet tot stand. Dit betekende het einde van het cultuurstelsel. De grondverdeling werd liberaal, particulieren konden stukken grond op lange termijn in erfpacht krijgen. Hierdoor kon westers kapitaal aangetrokken worden. Dit maakte vooruitgang en uitbreiding mogelijk. Java moderniseerde langzaam, maar bleef tegelijkertijd het ambachtelijke karakter houden. De ontwikkeling verliep gestaag, maar er werden fortuinen gemaakt met onder andere koffie, tabak en rubber. Na 1910 stijgt de Europese bevolking sterk. Er komen veel goed opgeleide Europese arbeidskrachten. Er komt een soort ‘Europese sociale laag’, de totok-laag. Ze voeren een Europese leefwijze in. Alleen in de binnengebieden van Java blijft het ‘oude Indië’ bestaan. Na de WO I ontstaat er een ‘nieuw Indië’ dat zich in de daaropvolgende jaren snel ontwikkelt.

Bron
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_Doeloe (6-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Tempo Doeloestraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 738