Parra, Petrus Albertus van der

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Parra, Petrus Albertus van der

Van der Parra werd op 29 september 1714 in Colombo, Ceylon, geboren. Hij was de zoon van Cornelis van der Parra, de secretaris van het gouvernement, en zijn vrouw Geertruyda Suzanna Spannijt. Hij had geen binding met Nederland en zou zijn officiële vaderland nooit zien. Zijn overgrootvader was al in Indië gevestigd. Op veertienjarige leeftijd trad Van de Parra in dienst van de VOC. In 1733 trouwde hij met Elisabeth Petronella van Aerden van Batavia. Drie kinderen uit die huwelijk stierven op jonge leeftijd. In 1736 werd hij overgeplaatst naar Batavia, de stad waar hij de rest van zijn leven zou verblijven. In 1743 trouwde hij met Adriana Johanna Bake, een weduwe. Bij Van der Parra zien we een landvoogd die past in het klassieke rijtje van oorzaken die door historici worden genoemd als verklaring voor de achteruitgang van de VOC: hebzucht, nepotisme, wanbeheer en privéhandel. Hij was het type van een achttiende-eeuwse regent: ijdel, zelfbewust en autocratisch, maar ook minzaam en royaal. Hij liet buiten de oude stad Batavia een droompaleis neerzetten. Een veelheid aan bijgebouwen voor gastenverblijven, personeel en slaven completeerde het monumentale landhuis. Vanaf 1755 was hij directeur-generaal. Op 15 mei 1761 volgde zijn benoeming tot gouverneur-generaal en hij bekleedde deze functie tot zijn dood op 28 december 1775 in Batavia. Zijn bestuur was, behoudens enige strijd op Ceylon en in Oost-Java, een tijdperk van rust en werd niet door bijzondere gebeurtenissen gekenmerkt. Behalve landgoed Buitenzorg, dat hij kocht uit de nalatenschap van zijn voorganger Jacob Mossel, bezat hij nog meer landgoederen en tuinen in de buurt van Batavia.

Bronnen
-           P.A. van der Lith en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1896-1905), p.223.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.405-406.
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.172-175.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.940-942.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Albertus_van_der_Parra (24-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van der Parrastraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 791
Synoniemen: van der Parra