Outhoorn, Willem van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Outhoorn, Willem van

Willem van Outhoorn werd op vier mei 1635 geboren in Larike, Ambon. Zijn ouders waren Cornelis van Outhoorn en Agnetha Tielmans. Zijn vader was koopman in dienst van de VOC. Willem werd voor zijn opvoeding en scholing naar Nederland gezonden. Hij schreef zich in 1653 in aan de Leidse universiteit en ging rechten studeren. Na zijn promotie in 1658 vertrok hij als onderkoopman op het schip de Malakka in 1659 naar Indië. Hij arriveerde in 1660 in Batavia en bleef daar de rest van zijn leven wonen en werken. Hij werd raad van Indië in 1669. Na diverse functies werd Van Outhoorn door de Heeren XVII op 17 december 1690 benoemd tot gouverneur-generaal, het ambt dat hij op 24 september 1691 aanvaardde. Tijdens Van Outhoorns bewind begon in Indië de begunstiging van familieleden bedenkelijke vormen aan te nemen. Zijn schoonzoon Joan van Hoorn volgt hem op als gouverneur-generaal en verschillende broer hadden uitstekende betrekkingen.Zijn bestuur werd slechts door weinig belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt. Onder zijn bestuur werd voor het eerst gepoogd de koffiecultuur op Java in te voeren. Van Outhoorn overleed op 27 november 1720 in Batavia.

Bronnen
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.377.
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6 (Leiden 1924), p.1087-1088.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Outhoorn (22-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Willem van Outhoornlaan (1), Willem van Outhoornstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 925
Synoniemen: Outhoorn