Lith, Frans van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Lith, Frans van

Frans van Lith is op 17 mei 1863 in Oirschot geboren en is overleden op 9 januari 1926 in Semarang. In 1881 trad hij in bij de jezuïeten. Na zijn priesterwijding werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië waar hij samen met jezuïet Petrus Hoevenaars in Centraal-Java de missie onder Javanen op touw zette. Hij maakte veel werk van het onderwijs aan de Javaanse bevolking en bestudeerde intensief de Javaanse taal en cultuur. Hij huldigde de opvatting dat het katholicisme zich moest aanpassen aan de Javaanse cultuur, wilde het werkelijk wortel schieten. Door zijn toedoen kwam de indonesianisering van de katholieke geestelijkheid op Java op gang. In zijn kijk op de situatie in Indonesië was hij zijn tijd vaak vooruit. Als lid van de Commissie tot Herziening van de Grondslagen der Staatsinrichting van Nederlandsch Oost-Indië (1918) nam hij het op voor de Indonesiërs tegen het conservatisme van de Europeanen. Fel keerde hij zich tegen de uitbuiting van Indonesië ten bate van Nederland, en hij beschreef in scherpe bewoordingen de houding van Nederlanders die in Nederlands-Indië werkten: ‘De Nederlandse maatschappij, zoals zij onder het huidige koloniaal bestuur voortleeft, is een voortzetting van de grote handelszaak van de vroegere Compagnie en elke Nederlander, al is hij katholiek, leeft in de sfeer van die grote kruidenwinkel, geniet mee van de winsten en leeft voor de reuzenonderneming, van wier voortbestaan en bloei zijn eigen leven, zijn eigen welzijn afhangt.’ Zo voorzag hij dat het kolonialisme op zijn einde liep en de Nederlanders zouden moeten vertrekken uit Indonesië. Van Lith ligt begraven op het jezuïetenbegraafplaats in Muntilan.

Bronnen
-           http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/persoon/2730452747 (19-11-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Lith (19-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Pater van Lithstraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 813
Synoniemen: Pater van Lith