Kruyt, Albertus Christiaan

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Kruyt, Albertus Christiaan

Albertus Christiaan Kruyt is geboren op 10 oktober 1869 in Soerabaja en overleden op 19 januari 1949 te  Den Haag. Kruyt was een zoon van zendeling Johannes Kruyt van Modjowarno (Java). Hij woonde vanaf 1876 in het tehuis voor zonen van zendelingen te Rotterdam, aansluitend doorliep hij de zendeling-opleiding van het Nederlands Zendelinggenootschap (NZG), waarna hij in 1890 door het NZG naar Celebes werd uitgezonden. In december 1890 komt hij na in het huwelijk te zijn getreden met Johanna Moulijn op Celebes aan. Hij werkte een korte tijd in Gorontalo om vervolgens 40 jaar in het Poso-gebied ('Toradja-land') te blijven. In 1947 ontstond mede door zijn zendingswerk de Gereja Kristen Sulawesi Tengah, de Christelijke Kerk van Midden-Celebes. Kruyt werd internationaal bekend door zijn etnografische onderzoek onder de Toradja's. Hij werkte nauw samen met N. Adriani van het Nederlands Bijbelgenootschap. Voor zijn onderzoek maakte hij diverse reizen door de hele Indische archipel. In 1932 repatrieerde hij en was hij lid van diverse besturen (Nederlands Zendelinggenootschap, Samenwerkende Zendings Corporaties, Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en Simavi). Aan de Nederlandse Zendingsschool te Oegstgeest gaf hij les in onder andere etnologie. Kruyt publiceerde zeer veel. Zijn belangrijkste werken zijn Het animisme in den Indischen archipel, ’s-Gravenhage, 1906, De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes, Batavia, 1912-1914, 3 delen, derde deel door N. Adriani en  De West-Toradja's van Midden-Celebes, Amsterdam, 1938.

Bron
-           http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/persoon/1724655678  (18-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Dr. Kruytstraat (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 899
Synoniemen: Kruyt