Kol, Henri Hubertus van

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Kol, Henri Hubertus van

Henri Hubertus van Kol is geboren op 23 mei 1852 in Eindhoven en overleden op 22 augustus 1925 te Aywaille in België. Van Kol was een internationaal georiënteerde koloniale woordvoerder uit de beginjaren van de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), waarvan hij medeoprichter was. Na zijn eindexamen ging Van Kol in 1870 naar de Polytechnische School in Delft. In 1872 woonde hij het Haagse congres van de Internationale bij, waar hij persoonlijk kennis maakte met Karl Marx en voor de duur van het congres als gids en tolk van de familie Marx fungeerde. In 1876 vertrok hij naar Indië. Hij bleek een goed ingenieur te zijn met, zoals men dat noemde, een 'goede terreinblik'. Aanvankelijk was hij werkzaam bij de Sampean-werken op Oost-Java en later, na een Europees verlof, tussen 1886 en 1892, bij de Pemali-werken op Noord-Midden-Java.

 

Hij trouwde op 27 juli 1883 met Marie Porreij. Het paar kreeg twee zonen en een dochter. Van Kol  was betrokken bij de kanalisatie van de Sampejan in Bezoekië en de irrigatie van West-Brebes in het Tegalse. Door beleggen en speculeren en door de exploitatie van een koffieplantage op Oost-Java werd hij een vermogend man. Vervolgens bekleedde hij de functie van ingenieur in staatsdienst in Noord- en Midden-Java van 1886 tot 1895, het jaar waarin hij met pensioen ging. In deze periode was hij al wel propagandist van de in 1894 opgerichte SDAP. In 1896 had hij, onder zijn pseudoniem Rienzi, het boekje Land en volk van Java gepubliceerd, waarin hij stelde dat Java door het koloniale bewind veel schade was berokkend, maar herstel niettemin mogelijk was. In 1913 behoorde hij tot de voorstanders van regeringsdeelname van de SDAP en achtte hij zichzelf ministeriabel. Hij wordt gekenschetst als een bombastisch, emotioneel en hartstochtelijk spreker. Van Kol was een vermogend man wiens heimelijke zakelijke activiteiten in Nederlands-Indië op gespannen voet stonden met de idealen van de SDAP. In Nederland was hij een royale sponsor van de socialistische beweging. In de periode 1897 tot 1909 was hij lid van de Tweede Kamer en in de periode 1913-1924 was hij lid van de Eerste Kamer. Van Kol overleed na van de treeplank van een auto te zijn gevallen, waarbij hij zijn rib kneusde. Een splinter van die rib veroorzaakte later een inwendige bloeding, die hem fataal werd.

Bronnen
-           http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/kol (18-11-2017)
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_van_Kol (18-11-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Henri Hubertus van Kollaan (1)

 

Author - Dick Rozing
Hits - 796
Synoniemen: Henri Hubertus van Kol