Zwaardecroon, Hendrick

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Zwaardecroon, Hendrick

Hendrick Zwaardecroon ook geschreven als Henricus Swaerdecroon werd op 26 januari 1667 geboren in Rotterdam. Hij was de zoon van Theophilus Henricus Zwaardecroon en Margaretha Heulen. In december 1684 werd de jonge Zwaardecroon als adelborst in dienst van de VOC aangenomen. Hij vertrok aan boord van ‘de Purmer’ naar Indië samen met jonkheer Van Reede tot Drakestein, die als commissaris-generaal werd uitgezonden om de corruptie en sluikhandel te onderzoeken. Deze Van Reede benoemde hem in 1689 tot koopman. Na het overlijden van Van Reede vetrok Zwaardecroon naar Batavia waar hij enige tijd als opperkoopman verbleef. Al snel, in 1694, werd hij benoemd tot opperkoopman en commandeur van Jaffapatnam (Ceylon). Een jaar later werd hij benoemd tot raad van Indië. Langzaam, het heeft hem 34 jaar gekost, klom hij op in de hiërarchie. Toen op 13 november 1718 werd hij gouverneur-generaal. Ruim zes jaar later, toen de bewindhebbers hem op zijn verzoek ‘met reputatie’ ontslag hadden verleend, legde hij het bewind neer op 8 juli 1725. Hij bleef tot zijn dood op 12 augustus 1728 op zijn landgoed Kadoewang wonen. Zijn graf, met mooi geconserveerde grafsteen bevindt zich thans nog op het kerkhof der portugeesche Buitenkerk. Zwaardecroon was een landvoogd die op verschillende terreinen zijn stem had laten horen. De positie van de VOC vroeg om een verdere bezinning op de handelsproducten. Door verschillende experimenten te initiëren werkte hij hieraan mee. De koffiecultuur was zelfs succesvol. Hij bleef zich vasthouden aan de tradionele monopolieposities en verzette zich tegen de corruptie. In 1722 liet hij 26 VOC-dienaren wegens corruptie in de stad terechtstellen.

Bronnen
-           P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (Leiden 1927), p.1352-1354.
-           L.P. van Putten, Ambitie en Onvermogen, gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796 (Rotterdam 2002), p.122-127.
-           J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1921), p.631.
-           https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Zwaardecroon (8-12-2017)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Hendrik Zwaardecroonstraat (2)

Author - Dick Rozing
Hits - 1092
Synoniemen: Zwaardecroon, Swaerdecroon