Rijssen - Generaal S.H. Spoorstraat of Laan van Oud-Indiëgangers?

Door Dick Rozing

Rond de straatnaamgeving in de wijk Veeneslagen West fase 1 is door de gemeente Rijssen-Holten en de Commissie oud-Indiëgangers enige discussie vooraf gegaan. De gemeente wilde niet te veel personen in deze nieuwe wijk vernoemen. De Commissie van oud-Indiëgangers had op 17 februari 1997 al de suggestie gedaan om weg nummer 6 in het nieuwe plan Generaal S.H. Spoorstraat te noemen, om via deze persoon de oud-Indiëgangers te eren. De tweede keus van deze Commissie was: ‘Laan van oud-Indiëgangers’.

In het stadhuis werd op 17 februari 1997 om 10.30 vergaderd over de gerezen problemen rond de straatnaamgeving. Aanwezig waren wethouder A. Leusink, de heren W. van Brussel, Harbers en H. Tijhuis namens de Commissie oud-Indiëgangers en medewerker burgerzaken G. Spijkerboer.

De voorgestelde naam Generaal S.H. Spoorstraat stuit binnen het college toch op weerstand, omdat het college in het verleden heeft besloten geen straten meer te vernoemen naar personen. Zij voorziet een precedentwerking als hier vanaf wordt geweken. Wethouder Leusink vraagt de Commissie na te denken over een andere naam, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens van oud-Indiëgangers. Leusink denkt aan de vernoeming van een begraafplaats in Indonesië waar Rijssense Indiëgangers zijn begraven, want ‘als levenden de doden eren worden ze zelf ook geëerd.’

De heer Van Brussel antwoordt dat de onenigheid met de Bond van Oud-Strijders rond de naamgeving op het ter Horstterrein is uitgesproken. Achteraf gezien is Van Brussel blij dat dit ‘achterafstraatje’ niet is vernoemd naar Generaal S.H. Spoor. Besloten wordt op tijdens de bijeenkomst van oud-Indiëgangers op 18 maart te enquêteren en eventueel met een nieuw voorstel te komen.

Op 28 april worden er knopen doorgehakt. De commissie OVP was 15 april al bij elkaar gekomen, maar verdeeld over de benoeming met de naam ‘Laan oud-Indiëgangers’, De fracties SGP en RPF gaan akkoord met deze naam, maar de fracties van het CDA en de PvdA kiezen voor de oorspronkelijke naam ‘Generaal S.H. Spoorstraat’, omdat dat de eerste keuze is van de commissie oud-Indiëgangers. Maar omdat er op 8 april 1997 definitief is gestopt met het vernoemen van straten naar personen, wordt het ‘Laan oud-Indiëgangers’. Hierover krijgt de W. van Brussel op 22 mei via een brief van de burgemeester een bevestiging.

Op 12 januari 1998 heeft de heer W. van Brussel namens de Commissie Oud-Indiëgangers gesproken met de burgemeester Van Voorden over de onthulling van het straatnaambord en een expositie. De burgemeester geeft aan dat hij graag de onthulling wil doen. De Commissie Oud-Indiëgangers wil graag in de stadshal voorwerpen uit Indië laten zien, die zij destijds hebben meegebracht aangevuld met voorwerpen van een zustercommissie uit Hardenberg. Ook wil men video’s laten zien om de geschiedenis levend te houden en de basisscholen erbij betrekken.

Op 22 april 1998 om 16.00 uur is het straatnaambord ‘Laan van oud-Indiëgangers’onthuld. ’s Avonds om 19.30 was de opening van de expositie door de burgemeester in de stadhuishal.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/sporen/rijssen-holten#sigProIdf6d30fbf09

Bronnen

Archief gemeente Rijssen-Holten