Sint Annaland, Javadijk - Stavenisse, JavaTholen, Abraham Crijnssenstraat - Sint Maartensdijk, Oost Indischedijk

Sint Annaland, Javadijk

De Javadijk is een zijweg van de Oude Zeedijk met een aftakking naar de Annewas en kreeg de naam na een raadsbesluit van 29-6-1955. De weg is genoemd naar de buurtschap Java onder aan de voormalige zeedijk van de Oudelandpolder. S.O. de Casembroot, burgemeester van Sint-Maartensdijk en ambachtsheer van Sint Annaland, liet hier in 1846-1847 achttien huisjes bouwen om de armoede te leningen die onder meer een gevolg was van het mislukken van de aardappeloogst in 1845 en 1846. In de volgende decennia heeft hij de huisjes verkocht. De naam zal verband houden met de kleine opeengepakte huisjes met hun erven waar kinderrijke gezinnen woonden met hun varkens. Dit beeld zal men ook van het dicht bevolkte Java hebben gehad.(Zuurdeeg, p.266)

Stavenisse, Java

Java wordt genoemd in 1946 (GA Svn 48/3-9-1946) en ligt van de Stoofdijk in noordelijke richting evenwijdig aan de Veerweg. De officiƫle benaming voor deze buurt tussen de Stoofdijk en de Veerweg was Stoofdijk. Java lag aan het einde van het Havenpad. In 1866 plaatste Joh. de Rooij, timmerman te Stavenisse, hier een zestal huisjes. Daarachter liet schipper Paulus Cornelis Verstraaten in 1902 een aantal varkenshokken bouwen. De naam van dit buurtje zal verband houden met het beeld dat men had van het dichtbevolkte eiland Java in Nederlands-Indiƫ.(Zuurdeeg, p.257)

Tholen, Abraham Crijnssenstraat en 

Van de Koningin Julianastraat naar het Van Henegouwenplantsoen loopt de Abraham Crijnssenstraat in Tholen. Het raadsbesluit is van 4-11-1969. Vernoemd naar Abraham Crijnssen die kapitein was bij de Zeeuwse admiraliteit (marine). Hij is vermoedelijk in Vlissingen geboren. Tijdens de Tweede Engelse oorlog nam hij in 1666 als kapitein deel aan de Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni), de mislukte onderneming in de mond van de Thames (juli) en aan de Tweedaagse Zeeslag (4-5 augustus). Begin 1667 veroverde hij met 7 schepen Suriname op de Engelsen. Ook Berbice en Tobago werden door hem in bezit genomen. Op de terugreis veroverde hij in Virginia een groot aantal met tabak geladen Engelse koopvaarders. Met elf prijzen liep hij daarna behouden Vlissingen binnen. In 1668 vertrok hij opnieuw naar Suriname waar Crijnssen tot zijn dood in 1669 als commandeur fungeerde. De band tussen Tholen en deze zeeheld is de West Indische Compagnie. Tholen schreef zich indertijd in voor een bedrag van 100.000 gulden en was dan ook zowel in het college van hoofdparticipanten als in bewindhebbers vertegenwoordigd. (Zuurdeeg, p.36)

Sint Maartensdijk, Oost Indischedijk

De Oost Indischedijk wordt genoemd in een koop- of huurakte van circa 1878 (Mededeling A.W. Kloet) en 1891 (notaris Van Seters 1105/12). Het is het deel van de Derde Dijkt tussen de Matheusweg en Tweede Dijk. Bij de invoering van het kadaster stond deze met bomen beplante dijk op naam van het Amortisatie syndicaat. Voordien was de dijk eigendom van de Oranjes. Het is niet bekend hoe deze dijk aan zijn naam komt. (Zuurdeeg, p.210)

Bronnen

Zuurdeeg, J.P.B, 2012, Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland

Historische foto's (Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, Kees de Koning)

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/sporen/tholen#sigProId81b835c80b

Hedendaagse foto's  (Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, Kees de Koning)

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/sporen/tholen#sigProId5430a5357c