Vijf Oost-Indische straatnamen

Tijdens zijn vakantieverblijf op Curacao in januari 2020 kwam oud-medewerker van Rumah Kita en Amersfoortse buurtgenoot Isaac Jansen een aantal opvallende straatnamen tegen. Enthousiast stuurde Isaac zijn vondsten naar het team Onze Indische buurten. Leken het aanvankelijk twee straten, Javastraat en Sumatrastraat, na wat rondzwervingen over het eiland kwam hij ook nog de Atjehstraat, Lombokstraat en Soendasteeg tegen. Opvallend is wel dat ze her en der verspreid over het eiland liggen, met andere woorden er is geen sprake van een Oost-Indische buurt.  Blijft de vraag: hoe oud zijn deze straten en wie heeft deze namen bedacht? Nader onderzoek volgt.

Hedendaagse foto's