Lombokstraat, WO II slachtoffers in Nederlands-Indië en de Pelikaanstraat en Uiverstraat 

Lombok (Raadsbesluit niet gevonden), Lombokstraat (1942 - 1945)

De naam verscheen voor het eerst in het Veenendaalse bevolkingsregister van 1901 – 1910. Het is waarschijnlijk, dat deze verband hield met het onderdrukken van een opstand op het eiland Lombok in de kolonie Nederlands Indië in het jaar 1895. Zie ook Van Barneveld, die zegt, dat er een oud-koloniaal (militair) zou hebben gewoond, die veel over deze veldtocht wist te vertellen. Volgens Rentenaar zou de naam hier te lande nogal eens zijn gebruikt voor buurten of straten, waar het wel eens warm wilde toegaan. Bij raadsbesluit van 28 juni 1920 werd als naam Wilhelminastraat vastgesteld (zie bij die naam). In dit besluit werd aangegeven, dat de straat Lombok heette. Van een officiële naamgeving is echter niets te vinden. Op de Caarte van den Slaperdijk van Justus van Broeckhuijsen (zie Deys (1988), p. 84/85) is ter hoogte van de huidige Wilhelminastraat een weg ingetekend, genaamd ‘t Steegje (zie bij Groene Woud).

WO II slachtoffers in Indië vernoemd in Buurtstede (28-10-2008)

In de wijk Buurtstede zijn de straten vernoemd naar slachtoffers gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel in Nederland, Europa als in Azië (Nederlands-Indië). Het raadsbesluit over deze vernoeming dateert van 28-10-2008. De acht straten zijn niet verbonden met elkaar. Het is om deze reden dat we niet kunnen spreken van een Indische buurt. De volgende militairen zijn geëerd met een vernoeming in een straatnaam:

  • Matthijs Diepeveen (1923-1949) kwam om het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

  • Antonie Hensen (1925-1949) kwam om het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië. Hendrikus Hensen (1923-1944) stierf als dwangarbeider in het Duitse Spergau.

  • Aalbert Hootsen (1926-1949) kwam om het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

  • Jacobus Johannes van Beek (1926-1949) liet het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

  • Jacob van de Brink (1925-1947) liet het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

  • Dirk Jan van Hunnik (1928-1949) kwam om het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

  • Johannes van Manen (1926-1946) verloor het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.
  • Hendrikus Rebergen (1925-1946) kwam om het leven tijdens zijn uitzending naar Nederlands Oost-Indië.

Op het Stationsplein staat het Tweede Wereldoorlog Indië-monument waarop de namen van deze mannen staan.

Hedendaagse foto's (fotograaf Dick Rozing, gemaakt op 8-8-2016)

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/sporen/veenendaal#sigProIde207e75f8f

Pelikaanstraat, Uiverstraat en ook de Arendstraat of...

De Pelikaanstraat ligt in de wijk Het Ambacht en is vastgesteld bij Raadsbesluit van 14-6-1934. De oorsprong van deze naam blijkt uit de voordracht van burgemeester en wethouders, namelijk “als herinnering aan de bekende vlucht met het vliegtuig de Pelikaan van Batavia naar Amsterdam in December van het vorig jaar”. Van 18 tot 22 december 1933 vloog het Fokker XVIII-KLM- toestel (naar de laatste letter van het registratiekenteken PH-AIP Pelikaan genoemd) in 4 dagen, 4 uur en 40 minuten met kerstpost van Amsterdam naar Batavia (nu Jakarta, Indonesië). De thuisreis werd, eveneens met een lading post, van 27 tot en met 30 december 1933 afgelegd in 4 dagen, 4 uur en 33 minuten. De bemanning die deze prestatie leverde, bestond uit I.W. Smirnoff (gezagvoerder), P. Soer (piloot), J.M.H. Grosfeld (werktuigkundige) en C.H. van Beukering (radiotelegrafist). In de tijd van het raadsbesluit was deze straat “te bereiken langs het pad, loopende tusschen de perceelen Parallelweg No. 28 en 26”.

De Uiverstraat ligt ook in de wijk Het Ambacht, maar is van veel recentere satum. Het Besluit van burgemeester en wethouders dateert van 2-7-2013. Uiver is de naam van een Douglas DC-2 KLM-toestel. De Maatschappij kende al een toestel met een kenmerk dat met een letter U eindigde. Dit toestel kreeg als registratieteken PH-AJU en daarom werd gekozen voor de naam Uiver. Een dialectische nevenvorm van ooievaar. Het vliegtuig werd beroemd door de deelname aan de MacRobbertson London – Melbourne luchtrace. Deze race werd georganiseerd om het honderdjarig bestaan van Melbourne te vieren. De Uiver won het handicapklassement van de race. Helaas verongelukte het toestel eind 1934 door weersomstandigheden tijdens een vlucht naar Nederlands-Oost-Indië. Alle bemanningsleden en passagiers kwamen om het leven.

De Arendstraat is gepland om eveneens in de wijk Het Ambacht een plekje te krijgen. Het Besluit burgemeester en wethouders is ook van 2-7-2013. (Voornemen om na het definitieve inrichtingsplan Stationskwartier, deelgebied C, deze naam vast te stellen). De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, beter bekend als KLM, noemde vóór de Tweede Wereldoorlog haar vliegtuigen op de Indië-route naar vogels waarvan de eerste letter overeenkwam met de laatste letter van het registratieteken. Zo heette het vliegtuig met de registratieletters PH-AJA “Arend”. Van dit type Fokker F.XXXVI werd slechts één exemplaar gebouwd. Het toestel was ontworpen om dienst te doen op de Amsterdam-Batavia-lijn. Ondanks de economische crisis van de jaren 30 in de twintigste eeuw boekte het toestel veel succes. Dit was vooral door de luxe inrichting, waardoor het toestel bekend stond als het “Vliegende Hotel”.